สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

N3477 - P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง)

วันที่รับแจ้ง: 
28/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -นำเข้าข้อมูลที่เมนู P1114 แต่ปรากฏว่าไฟล์ขึ้น error "connect_file table=PER_SLIP ,RealFile=uploads/ข้าราชการมค64สป1.txt" 
เข้าไปดูในฐานข้อมูลใน table PER_SLIP ก็ไม่เห็นมีข้อมูลเข้า ต้องแก้ error อย่างไร เพื่อสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ และเรียกดูสลิปเงินเดือนได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1)ข้อความทีเเสดงหลังจากกดปุ่มนำเข้า เป็นข้อความแสดงสถานะการทำงาน ไม่มีผลกับการทำงานของโปรแกรม
2)จากการตรวจสอบไฟล์นำเข้าพบว่าตำแหน่งข้อมูลไม่ถูกต้องจึงส่งรูปแบบนำเข้าข้อมูล สลิปเงินเดือนให้ทาอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/01/2021

N3469 - P1120 นำเข้าข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี (กรมบัญชีกลาง)

วันที่รับแจ้ง: 
22/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -นำข้อมูล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เข้าในระบบ dpis แต่มีบางรายชื่อ error ต้องแก้ ไข อย่างไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นแนะนำให้ตรวจสอบ บัตรประชาชน แนะนำให้เข้าตรวจสอบที่เมนู P0101ทำการค้นหารายชื่อ พร้อมตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชน
ว่าถูกต้องหรือไม่แล้วนำไฟล์ที่ถูกต้องเข้าใหม่

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ
 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/01/2021

N3213 - คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

วันที่รับแจ้ง: 
08/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในส่วนของการ Import ข้อมูล dpis จาก Oracle 10 ไป Oracle 11 หรือ Oracle 12 ในหน้า cmd comand แจ้งว่านำเข้าข้อมูลไม่ครบ
มีวิธีแก้ไขอย่างไร หรือก่อนติดตั้ง Oracle 11g ให้ใช้ไฟล์ แก้ปัญหา Oracle 11g.txt ก่อนนำเข้าฐานข้อมูลตั้งต้นไฟล์ดังกล่าวมีวิธีทำหรือ
ดาวน์โหลดได้จากที่ไหน

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการให้กรมเรียบร้อยเเล้ว

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/07/2020

N3207 - ไฟล์ Data Dictionary

วันที่รับแจ้ง: 
30/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ขอไฟล์ Data Dictionary

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ส่ง Data Dictionary ให้กรมทางเมลแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/06/2020

N2549 - การใช้งานระบบ DPIS

วันที่รับแจ้ง: 
01/05/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การใช้งานระบบ DPIS  - ปัญหาที่เกิดขึ้น 2 ประเด็นดังนี้
1. log ในฐานข้อมูลมีการเขียนออกมาตลอดเวลา ทำให้ดิสเต็ม และระบบ error ทางกระทรวงสามารถลบ log ได้หรือไม่
และสามารถปิด log ไม่ให้มีการเขียนได้หรือเปล่า หรือมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
2. เนื่องจากระบบเดิมใช้ server ตัวเก่าและใช้งานมานานมากแล้ว หากจะย้ายระบบไปที่ server ตัวใหม่ ต้องลง software อะไรบ้างและ
เวอร์ชั่นไหน รบกวนขอคู่มือการลงระบบใม่ และย้ายฐานข้อมูล 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

       - เบื้องต้นได้แนะนำในส่วนของการลบ log ว่า ไม่สามารถลบได้โดยตรง เพราะอาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ ขอเวลาตรวจสอบหาข้อมูล และขั้นตอนในการลบ ในส่วนของการขอคู่มือการลงระบบใหม่และการย้ายฐานข้อมูล นั้น ได้ทำการส่งคู่มือและขั้นตอนการติดตั้งย้ายฐานข้อมูลให้กรมทาง Email แล้ว 
 

ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/05/2019

N1469 - Logo กรมไม่แสดง

วันที่รับแจ้ง: 
19/06/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.9
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

Logo กรมไม่แสดง 

      - ได้มีการ update dpis version ใหม่ logo แถบด้านบนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังหายไปต้องแก้ไขยังไง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ได้แนะนำขั้นตอนตามไฟล์แนบ
เนื่องจาก borwser รุ่นใหม่ หรือบางรุ่นมองว่าการแสดง flash ไม่ปลอดภัย

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/06/2017