สป.แรงงาน

N1195 - R0103 รายชื่อตำแหน่งว่าง

วันที่รับแจ้ง: 
18/10/2016
เวอร์ชั่น: 
5.1.2.0
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

             R0103 รายชื่อตำแหน่งว่าง 

                   -  เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไข วันที่ อ.พ.ก. กำหนดตำแหน่งที่ เมนู S0201 ตำแหน่งข้าราชการ และได้มาทำการออกรายงานตำแหน่งว่างที่ เมนู R0103 รายชื่อตำแหน่งว่าง รายงานแสดงผลรูปแบบ วัน/เดือน/ปี ในช่องตาราง ตำแหน่งว่าง  ไม่ถูกต้องครับ  (ตามไฟล์แนบ) 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

หลังจากอัพเดทโปรแกรม ให้ไปที่เมนูS0201 ตำแหน่งข้าราชการ และทำการ เรียกรายการที่พบปัญหามาแก้ไขอีกครั้ง 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/10/2016
ไฟล์ปรับปรุง: 

P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล รับโอนข้อมูลไม่สำเร็จ

วันที่รับแจ้ง: 
17/09/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล ทำการรับโอนข้อมูลบุคลากรจำนวน 2 ราย พบว่านำเข้าไปสำเร็จ 1 ราย 

นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ เข้าระบบได้เรียบร้อย
นายสรรควิช อ่อนเรือง ไม่เข้าระบบ
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เท่าที่พบปัญหาในตอนนี้มี 2 กรณีนะครับ ให้ดูที่ไฟล์ PER_PERSONAL.TABLE (เปิดด้วย NotePad หรือ EditPlus ก็ได้)

1. รหัสคำนำหน้าชื่อไม่มีในระบบ (ดูที่คอลัมน์ PN_CODE) ให้เพิ่มข้อมูลที่เมนู M0101 คำนำหน้าชื่อ

2. ประเภทการเคลื่อนไหวไม่มีในระบบ (ดูที่คอลัมน์ MOV_CODE) ให้เพิ่มข้อมูลที่เมนู M0311 ประเภทการเคลื่อนไหว

ถ้ายังไม่ได้รบกวนส่ง ฐานข้อมูล พร้อมไฟล์ที่ใช้รับโอนข้อมูลบุคคล มาให้ทดสอบด้วยครับ

 

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/09/2015

K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ออกรายงานเงินเดือนผิด

วันที่รับแจ้ง: 
10/08/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.40c
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

K08 การประเมิน KPI รายบุคคล เมื่อทำการออกรายงาน พบว่าข้อมูล "เงินเดือน" ยังเป็นข้อมูลเก่า (ก่อนทำการปรับอัตราเงินเดือนใหม่)

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมให้เรียบร้อยครับใน Release 5.0.0.41 โดยให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้เองครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/08/2015

P0101 ข้อมูลบุคคลากร ปุ่มปิดหน้าต่าง

วันที่รับแจ้ง: 
14/01/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.33
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0101 ข้อมูลบุคคลากร ส่วนรายละเอียดข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ไม่มีปุ่มปิดหน้าต่าง เมื่อเปิดโปรแกรมด้วย IE9

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ดำเนินการให้แล้วใน Release 33 ครับ หรือถ้ายังไม่ได้ Update ให้กดปุ่ม Esc แทนก่อนได้ครับ หรือใช้ Google Chrome ก็ได้ครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/01/2015

การอัพเดท DPIS Release 5.0.0.33

วันที่รับแจ้ง: 
14/01/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ทำการอัพเดท DPIS Release 5.0.0.33 โดยวิธีการแตกไฟล์ แต่ระบบยังคงขึ้นเป็น Release เดิม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้ Update Patch โดยโหลด .Exe แทนครับ หรือถ้าแตกไฟล์ให้ระบุ Path เป็น C:\ ตาม Default ครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/01/2015

P1106 ปรึกษาการนำเข้าข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
16/06/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ปรึกษาการนำเข้าข้อมูล P1106

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตรวจสอบแล้วพบว่ารหัสข้อมูลหลักไม่ตรงกันระหว่างกรมต้นทางและกรมปลายทาง จึงให้กรมปลายทางเพิ่มรหัสข้อมูลหลักในส่วนของประเภทความเคลื่อนไหว

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/06/2014