สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

N2674 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
19/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 - Update Patch เวอร์ชั่น 5.2.1.28 เมื่อเลือกรายชื่อของข้าราชการที่ต้องการจะแก้ไข รหัสผ่าน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีปุ่มแก้ไข
 - สอบถามเพิ่มเติม ปุ่มลบข้อมูลทั้งหมดมีการทำงานอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้แนะนำให้ทางกรมฯ ทำการ Update Release 5.2.1.34 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการรีเซตรหัสผ่าน
   -ในส่วนของปุ่มลบข้อมูลทั้งหมดนั้นระบบจะทำการ เซตค่าให้ผู้ใช้ในกลุ่มทั้งหมดเป็นยกเลิกใช้งาน และจะทำการนำเข้าข้อมูล
รายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดเข้ากลุ่ม ใหม่อีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/07/2019

N2590 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
27/05/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0601 การลา ในส่วนของ User หากต้องการใช้ระบบการลาจะต้องดำเนินการอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   

   -ทางทีมพัฒนาระบบฯ ได้ส่งขั้นตอนการลาให้กรมฯทางอีเมล เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/05/2019

N2332 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
13/12/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน เป็นไฟล์ Excel ที่เมนู  P1115 แต่สังกัดไม่แสดงข้อมูล
รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-เบื้องต้นได้โทรหากรม กรมเเจ้งว่าได้แก้ไขข้อมูลสังกัดแล้วโดยการคีเอง จึงแนะนำกรมว่าปัญหาดังกล่าวถูกเเก้ไขเเล้วในเวอร์ชัน .26 จึงเเนะกรมให้อัปเดทเวอร์ชัน

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/12/2018

N1803-P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
02/03/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

จากการใช้งานโปรแกรม DPIS เมนู M03 / M0312 ประเภทคำสั่ง 

ผมลองเพิ่มคำสั่งแล้ว ได้สำเร็จ

จากนั้นไปเมนู P02 / P0203 บัญชีแนบท้าย

ผมเพิ่มบัญชี

แล้วตรงช่องประเภทคำสั่ง ไม่ปรากฎ ประเภทคำสั่งที่ขอเพิ่มครับ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เมนู P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน ประเภทคำสั่ง จะเเสดงเฉพาะคำสั่งที่เป็น บรรจุ และ รับโอนเท่านั้น
ดังนั้นตอนเพิ่มข้อมูลที่เมนู M0312 ประเภทคำสั่ง ที่ช่องเลือกแบบคำสั่ง ต้องเลือกเป็น บรรจุ หรือ รับโอน ครับ

ขอบคุณครับ
สมศักดิ์   โพธิ์กลั่น
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/03/2018

N1680 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
30/11/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.14
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   ทำการรับโอนข้อมูล ระบบแจ้งว่ารับโอนข้อมูลสำเร็จ เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูล ไม่พบข้อมูลในระบบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   - เบื้องต้นทำการทดสอบกับเวอร์ชั่นเดียวกัน ไม่พบปัญหาตามที่แจ้ง จึงได้ประสานขอฐานข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมทางอีเมล

07/12/2017

        - กรมส่งฐานข้อมูลและไฟล์รับโอนมาให้แล้ว ตรวจสอบพบว่าคอลัมน์ per_ot_flag  ในไฟล์รับโอนไม่มี แต่ในฐานข้อมูลของทางกรมมี per_ot_flag  จึงได้แจ้งให้ทางกรมให้แจ้งกรมต้นทางให้อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน และทำการถ่ายโอนข้อมูลใหม่อีกครั้ง

 

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ เภาหว่าง

ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/12/2017

N1541 - P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
11/09/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.9
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

           - Admin จะทำการเพิ่มในส่วนของแถบ ลาไปศึกษาต่อ เมื่อทำการเลือกประเภททุน ไม่พบข้อมูลให้เลือก ซึ่งเมื่อเข้าไปดูในเมนู M0706 ประเภททุน ก็พบว่ามีข้อมูลประเภททุน และติกเปิดใช้งานแล้ว 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

               -  เบื้องต้นได้ติดต่อกลับเพื่อแนะนำแนวทางการแก้ไข โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปที่เมนู M0709 ทุนการศึกษา และทำการเพิ่มทุนการศึกษาที่หน้านี้  ระบบก็จะดึงประเภททุนให้เลือกในเมนู P0101 ค่ะ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
13/09/2017

N810 - ขอไฟล์ dpis_setup.exe

วันที่รับแจ้ง: 
11/12/2015
เวอร์ชั่น: 
5.1.0.0
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

               - เจ้าที่จะทำการเปลี่ยนเครื่อง Server ใหม่ แต่หา File DPIS_setup.exe ไม่เจอค่ะ รบกวนทางก.พ.ส่งมาให้ใหม่อีกครั้งได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

             -  ส่งเรื่องเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคนิคของ กพ.ติดต่อประสานงานแล้วค่ะ 

 

ขอบคุณค่ะ 

รัตสดาภร แตงเติมผล 

ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/12/2015

Pages