กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

N3452 - R0702 รายงานการลาของข้าราชการ ประจำเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
07/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขึ้นวันสายซ้ำ ทำให้จำนวนรวมของวันสาย เบิ้ลไปด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นแนะนำให้กรมฯ ปลดล็อค แล้วยืนยันข้อมูลใหม่ (ที่รายงานแสดงซ้ำ เพราะว่าข้อมูลในประวัติการลามีซ้ำกัน ซึ่งเกิดจากหน้างานยืนยันข้อมูล)

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/01/2021

N2994 - T0204 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
30/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทำการอัพเดท เวอร์ชั่น เป็น 5.2.1.40  เมนูT0204   ไม่สามารถบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลาได้เลย รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ให้ทำการดาวน์โหลด http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2992

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/01/2020

N2415 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
11/02/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ระบบการลา P0601 ผู้ใช้งานไม่สามารถลบการลาของตนเองได้ ปกติสามารถทำได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

กรณีวันปัจจุบันถึงวันที่ลา หรือเลยวันที่ลามาแล้ว และผู้อนุญาตการลายังไม่อนุญาตโปรแกรมจะไม่ให้รายการนั้นๆแก้ไขวันที่มีผล และ ไม่ให้ลบรายการนั้นๆ หากต้องการลบ หรือต้องการให้รายการมันหายไป แนะนำให้กรมทำรายการยกเลิกใบลา

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/02/2019

P0601 การบันทึกใบลา กรณีครึ่งวันบ่าย ระบบไม่บันทึกข้อมูลให้

วันที่รับแจ้ง: 
16/09/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.42
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0601 การบันทึกใบลา กรณีครึ่งวันบ่าย ระบบไม่บันทึกข้อมูลให้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/09/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

R0702 รายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำเดือน การนับจำนวนครั้งของการลาไม่ถูกต้องหากมีการลาข้ามเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
29/04/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.37
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

R0702 รายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำเดือน    การนับจำนวนครั้งของการลาไม่ถูกต้องหากมีการลาข้ามเดือน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เกิดจากข้อจำกัดของโปรแกรม โดยได้เคยแจ้งปัญหากับทีม DPIS แล้ว การดำเนินการแก้ไขอาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน หรืออาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ อย่างไรก็ตามทางสำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินโครงการ DPIS 6 อยู่จะนำเสนอเพื่อปรับปรุงโปรแกรมต่อไปครับ

P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม ไม่สามารถค้นหาพนักงานราชการและลูกจ้างประจำได้

วันที่รับแจ้ง: 
10/10/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม ไม่สามารถค้นหาพนักงานราชการและลูกจ้างประจำได้ หากเลือกสำนัก/กอง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เกิดจากข้อผิดพลาดของโปรแกรมซึ่ง defualt เฉพาะข้าราชการ

หมายเหตุ เนื่องจาก Patch_p0604_chrome เป็นโปรแกรมซึ่งได้แก้ไขเรื่อง popup ใน Google Chrome แล้วจึงต้อง Copy บางไฟล์/โฟล์เดอร์ที่เกี่ยวข้องไปด้วย

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/10/2014
ไฟล์ปรับปรุง: 

P0601 การแสดงผลข้อมูลผิดพลาด

วันที่รับแจ้ง: 
12/09/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.30a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

การลา P0601  การลา ลอง ทดสอบลาป่วยวันที่ 01/09/57 ปรากฏว่า ปีงบประมาณระบบให้เป็นปี 2558 ซึ่งควรเป็น 2557

สถานะการดำเนินการ: 
วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/09/2014
ไฟล์ปรับปรุง: