กรมส่งเสริมการเกษตร

N3310 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
14/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/09/2020

N2976 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
21/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 
 -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/01/2020

N2472 - เข้าระบบ Dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
14/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ต้องการเข้าหน้าระบบ Dpis ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS ของกรมฯ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/03/2019

N2258 - P0102 ประวัติการดำรงตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
25/10/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ขอเพิ่มช่องคอลัมน์ในหัวข้อ"การดำรงตำแหน่ง" ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้งาน เมื่อเข้าดูข้อมูลของข้าราชการแต่ละราย คลิ๊กเข้าไป
ในหัวข้อการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นข้อมูลการดํารงตําแหน่งตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งหัวข้อนี้ระบบไม่มี คอลัมน์ที่เป็น“ชื่อตําแหน่งใน
การบริหารงาน” และ “หน่วยงานย่อยที่ต่ํากว่าสานัก/กอง 1 ระดับ” ปรากฏ ซึ่ง USER ต้องเข้าไปดูข้อมูลในแตละบรรทัดว่าบุคคลคนนี้
ปัจจุบันดํารงตาแหน่งเป็นเกษตรอําเภอ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯลฯ หรืออยู่สำนักงานเกษตรอําเภอ หรือกลุ่มใด ของหน่วยงาน กอง/สํานัก นั้น ๆ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/10/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N932 - อัพเดทเวอร์ชั่น 5.1.0.5 แล้วหน้าจอขึ้นเวลาปฏิบัติงาน

วันที่รับแจ้ง: 
09/03/2016
เวอร์ชั่น: 
5.1.0.5
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

             - เมื่อทำการอัพเดท DPIS เป็นเวอร์ชั่น 5.1.0.5 แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ Log In เข้ามา พบว่าหน้าจอเริ่มต้น มี รอบการมาปฏิบัติการราชการปัจจุบัน ขึ้นมา ไม่ทราบว่ามีวิธีการแก้ไข หรือเอาเวลาออกได้อย่างไรบ้างครับ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

                    - เบื้องต้นหน้าจอที่ปรากฎดังกล่าว สามารถใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าต้องการนำออก สามารถนำ Patch แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ค่ะ 

 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล 

ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/03/2016
ไฟล์ปรับปรุง: 

N852- P0119 สอบถามข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
06/01/2016
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.0
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

                         - อยากให้เพิ่มเงื่อนไขการค้นหาจากปีที่เกษียณเพิ่มเติม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

                       -  รับทราบข้อเสนอแนะ และจะดำเนินการแจ้งทีม DPIS เพื่อพิจารณาพัฒนาในเวอร์ชั่นถัดไปค่ะ 

 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล 

ทีมพัฒนาระบบฯ 

N851- P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่

วันที่รับแจ้ง: 
06/01/2016
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.0
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

                   -   P0311 ในส่วนของตำแหน่งที่กำหนดใหม่ ให้สามารถเลือกตำแหน่งทางการบริหารได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

               - จะดำเนินการแจ้งข้อเสนอแนะให้ทีม DPIS พิจารณาเพื่อพัฒนาในเวอร์ชั่นถัดไปค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล 

ทีมพัฒนาระบบฯ 

N850 - R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด

วันที่รับแจ้ง: 
07/01/2016
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.0
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

                        - R0407 รูปแบบการออกรายงาน ให้สามารถเลือกแสดงรายงานจาก ประเภทตำแหน่ง หรือ ระดับตำแหน่งได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

                              -  รับทราบข้อเสนอแนะและดำเนินการแจ้งทีม DPIS เพื่อพิจารณาพัฒนาในเวอร์ชั่นถัดไปค่ะ 

 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล 

ทีมพัฒนาระบบฯ

R0600 ไม่แสดงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่รับแจ้ง: 
09/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

R0600 ไม่แสดงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แจ้งปัญหาให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไข และได้รับการแก้ไขแล้ว

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/07/2014
ไฟล์ปรับปรุง: