สำนักงานสถิติแห่งชาติ

N3526 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
18/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เมนู P1106 กรณีรับโอนข้อมูล DPIS ข้าราชการมาจากหน่วยงานอื่น ด้วยคําสั่ง P1106 เมื่อรับโอนข้อมูลข้าราชการมา พบว่า เมื่อค้นหา
ชื่อบุคคลดังกล่าวจะขึ้นชื่อของบุคคลท่านนั้นถึง 5 รายการ เกิดจากสาเหตุใด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -รายชื่อที่ซ้ำกันที่ข้อมูลบุคคล มีวิธีแก้ไขดังนี้ ให้เปลี่ยนสถานะภาพ เป็นพ้นจากส่วนราชการ  เเลทำการเข้าเมนู C0701 ล้างข้อมูลค้นหารายชื่อที่ซ้ำ
 จากนั้นให้กดปุ่มยืนยัน

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ
 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/03/2021

N3525 - R01 รายงานโครงสร้างตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
18/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ออกรายงานโครงสร้างและตำแหน่ง เมนู R0101 จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานภาพและลักษณะของตำแหน่ง และ R0102 จำนวนตำแหน่งจำแนกตามลักษณะของตำแหน่ง ซึ่ง การดึงรายงานคําสั่ง R0101 กับ R0102 ได้จํานวนข้าราชการไม่เท่ากัน แม้จะอยู่ศูนย์กอง
เดียวกัน เช่น R0101 สํานักงานเลขานุการกรม ได้ข้าราชการรวม 75 คน แต่ R0102 สํานักงานเลขานุการกรม ได้ ข้าราชการรวม 74 คน ซึ่งจํานวนต่างกัน 1 คน  อยากทราบปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -รายงาน R0101 และ R0102 จำนวนตำแหน่งไม่เท่ากัน เพราะว่าเมนู R0101 จะรวมตำแหน่งทั้งหมด ตามประเถทบุคลากรที่เลือก
ส่วนรายงาน R0102 จะนับตำแหน่งเพียง 3 ประเภท คือ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และ บริหาร จึงทำให้จำนวนตำแหน่งที่เเสดงไม่เท่ากัน

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/03/2021

N3499 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
11/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของข้าราชการท่านหนึ่งได้ ระบบขึ้นว่า “Error : Username ซ้ำ กรุณากรอกข้อมูลใหม่” 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตรวจสอบพบว่า ชื่อผู้ใช้งานที่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชนของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ถูกใช้ไปแล้วกับเจ้าหน้าที่ท่านอื่น เช่น
เจ้าหน้ที่ A เลขบัตร 01
เจ้าหน้าที่ B เลขบัตร 02 เมื่อตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ B ใช้เลขบัตร 01 ที่เป็นของเจ้าหน้าที่ A อยู่
จึงทำการยกเลขเลขบัตร ที่ไม่ตรงกับเจ้าตัวเเล้วทำการเพิ่มใหม่ จึงค่อยเพิ่มข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ที่พบปัญหาข้างต้น

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/02/2021

N3372 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
27/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -พบปัญหาในส่วนของการใช้งานเมนู P0101 เมื่อเข้าทำการตรวจสอบมูลเครื่องราชฯ ของข้าราชการท่านหนึ่ง พบว่า ระบบขึ้นชื่อบุคคลท่านอื่นเป็นผู้แก้ไข ข้อมูลเครื่องราชฯ ซึ่งไม่ใช่ admin ของกรมแต่อย่างใด ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นได้ส่งขั้นตอนการดำเนินการให้กรมฯ ทางอีเมล เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/10/2020

N3334 - R0102 จำนวนตำแหน่งจำแนกตามลักษณะของตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
01/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู R0102 เมื่อดึงข้อมูลจากระบบมา พบว่า ข้อมูลที่ได้รับนั้น ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่แท้จริง รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจสอบโปรแกรมเเล้วไม่พบปัญหาตามที่เเจ้งจึงรวบรวมไฟล์ส่งให้ทางอีเมล

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/10/2020

N3303 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
09/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/09/2020

N3301 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
08/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เจ้าหน้าที่ได้ลาออกด้วยเลขคำสั่งที่ บ.29/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แต่ในระบบ DPIS ขึ้นวันที่เเป็น 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งระบบดึงวันที่
ของการเลื่อนเงินเดือน /2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มาแทน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

จากการตรวจสอบพบว่า หลังจากยืนยันคำสั่งแฟ้มออกจากส่วนราชการ ได้มีการทำแฟ้มคำสั่งเลื่อนเงินเดือนทีหลังระบบจึงนำวันที่ ที่ทำคำสั่งล่าสุดไปแสดงที่ข้อมูลบุคคล จึงทำสคริปเปิดคำสั่งแฟ้มออกจากส่วนราชการให้สามารถแก้ไขได้ แล้วให้กรมยืนยันคำสั่งอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/09/2020

N2615 - R0104 จำนวนตำแหน่งจำแนกตามประเภทตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
18/06/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ออกรายงาน จำนวนตำแหน่งจำแนกตามประเภทตำแหน่ง ของข้าราชการ เป็น PDF แต่จำนวนข้าราชการที่มีอยู่ หายไป 1 รายชื่อ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

      ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ตำแหน่งบางรายการไม่มีระดับตำแหน่ง แนะนำ เข้าที่หน้าเมนู S0201 แล้วทำการค้นหาด้วยเงื่อนไข
ไม่มีระดับตำแหน่ง เมื่อพบรายการ ไม่มีระดับตำแหน่งให้คลิกแก้ไข และเพิ่มระดับตำแหน่งเข้าไป

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/06/2019

N2526 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
11/04/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/04/2019

N2009 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
19/06/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.19
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - ออกรายงานอยากให้ออกเฉพาะตำแหน่ง ไม่อยากให้รายงานแยกตำแหน่ง และสังกัด 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  - แนะนำให้เข้าดูตรง checkbox ช่องจำแนกข้อมูล เช็คตรง ชื่อ-สกุล สำนัก/กอง ติ๊กช่อง เลือกจำแนก ออกรายงาน pdf. และ excel

 ขอบคุณค่ะ 
 ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/06/2018

Pages