กรมส่งเสริมสหกรณ์

N3519 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
10/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

     -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/03/2021

N3493 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
09/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/02/2021

N2873 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
01/11/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้  

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/11/2019

N2643 - M07 การศึกษา/ฝึกอบรม

วันที่รับแจ้ง: 
28/06/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 -ทำการเพิ่มข้อมูลที่เมนู
      1. M0704 หลักสูตรการฝึกอบรม/ดูงาน
      2. M0705 สถาบันการศึกษา
 ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปไม่แสดง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

- ตรวจสอบโปรแกรมด้วย release 5.2.1.21 เดียวกัน ไม่พบปัญหาตามแจ้ง ระบบสามารถทำงานได้ปกติเพิ่มได้ 
- 1/7/62 สอบถามรายละเอียดจากกรมเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่กรมกรอก

ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/07/2019

N2144 - สำนัก/กอง ตามมอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
24/08/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.21
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในส่วนของช่อง สำนัก/กอง ตามมอบหมายงาน จะต้องเพิ่มเติมอย่างไรถึงจะปรากฎในส่วนของหน้าระบบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ประสานงานแจ้งให้ดำเนินการตามรายละเอียด  P01 ข้อมูลบุคคล > P0125 ปรับปรุงโครงสร้างตามมอบหมายงาน>ติ๊กช่องโครงสร้างตามมอบหมายงาน>คลิก เลือก สำนัก/กอง ช่องล่างขวามือ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/08/2018

N1985 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
13/06/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.15
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - เลือก ที่พิมพ์ผลประเมินย้อนหลัง 3 ปี  แล้วออกรายงานในรูปแบบ excel ช่องเครื่องราช ขึ้น 543 เป็นหน้าจอขาว

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวโหลดเรียบร้อยเเล้ว
ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/06/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1362 - R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ (เฉพาะพนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
28/03/2017
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.4
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

      R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ     

               1. เมื่อทำการส่งไฟล์ PDF และ Excel ของพนักงานราชการ ปรากฎว่า ระบบไม่แสดงรายชื่อของคนที่เสียชีวิตมาแสดง

               2. ในกรณีของพนักงานราชการย้ายสำนัก/กอง โดยทำการให้ออกที่ กองคลัง และไปบรรจุใหม่ใน กองการเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อออกรายงานปรากฎว่าพบรายชื่อคนดังกล่าวเป็นลาออก ทั้งๆที่ตอนนี้ตำแหน่งเขายังคงบรรจุอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่ ภายใต้สังกัดเดียวกัน 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

         ตอบข้อ 1 เนื่องจากโปรแกรมได้มีการ Fix รหัสย่อยเป็น 94 เป็นประเภทตาย ถ้าใส่ประเภทย่อยอื่น เวลาออกรายงาน ถึงแม้ว่าในประวัติการดำรงตำแหน่งจะขึ้นเป็นตาย แต่ถ้าเราทำการออกรายงานที่เมนูดังกล่าว ระบบก็จะไม่ดึงบุคคลดังกล่าวออกมาเพราะประเภทย่อยไม่ตรงค่ะ  

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/03/2017
ไฟล์ปรับปรุง: 

N822 - R0901 รายงานการประเมินผล KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
23/12/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.43
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

                              -  สอบถามวิธีทำ และขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ในการประเมิน ก่อนจะมาออกรายงานที่เมนู R0901 ค่ะ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

                - ได้โทรกลับไปสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ระบบการประเมินว่าใช้แบบออนไลน์หรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลอยู่แจ้งว่ายังไม่ได้ใช้ระบบทำการประเมินแบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันยังใช้การประเมินนอกระบบอยู่ ดังนั้นในเมนู R0901 รายงานการประเมินผล KPI รายบุคคล จึงไม่แสดงข้อมูล  แนะนำเบื้องต้นไปว่า ถ้าทางกรมต้องการใช้ระบบการประเมินแบบออนไลน์  ทางกรมต้องทำหนังสือขออบรบวิธีการทำประเมินแบบออนไลน์ ค่ะ 

 

ขอบคุณค่ะ 

รัตสดาภร แตงเติมผล 

ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/12/2015

P0406 บัญชีแนบท้ายคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหม่ สำนัก/กอง (พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ)

วันที่รับแจ้ง: 
24/06/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.39a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0406 บัญชีแนบท้ายคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหม่ ในส่วนของพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เมื่อทำการลงคำสั่งปรับเงินเดือน เลือกสำนัก/กอง ปรากฎว่าข้อมูลแสดงทั้งกรม ไม่ได้แสดงแค่ สำนัก/กอง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมตามที่แจ้งมาเรียบร้อยแล้วครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/06/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

P0406 บัญชีแนบท้ายคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหม่ ปุ่มเพิ่มหาย

วันที่รับแจ้ง: 
22/06/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.38a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0406 บัญชีแนบท้ายคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหม่ เมื่อทำการเพิ่มบัญชี ปรากฏว่าไม่มีปุ่มเพิ่มบัญชี/เพิ่มข้อมูลเอง มีแต่ปุ่ม ล้างหน้าจอ ตามรูปที่แนบมา 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เกิดจากบัญชีเงินเดือนไม่ถูกต้อง ต้องใช้บัญชี ๖ มิ.ย. ๒๕๕๔ โดยเข้าไปที่เมนู M0401 บัญชีอัตราเงินเดือน แล้วกดปุ่ม ปรับบัญชีข้าราชการ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๔

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/06/2015

Pages