กรมการท่องเที่ยว

N1015 - P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
24/05/2016
เวอร์ชั่น: 
5.1.0.7
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

                       - P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ไม่สามารถทำการแก้ไขวันเดือนปีเกิดได้ รบกวนขอวิธีหรือแนวทางแก้ไขให้สามารถแก้ไขวันเกิดได้ด้วยค่ะ    

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

                      - วิธีการแก้ไขวันเดือนปีเกิด ให้เข้าไปที่เมนู P0140 ประวัติการแก้ไขวันเดือนปีเกิด  ค้นหารายชื่อบุคคลที่ต้องการแก้ไขวันเกิดปีเกิด กดคลิกเพิ่มข้อมูล จะมีหน้าจอแสดงผลให้แก้ไขวันเดือนปีเกิด ทำการแก้ไขวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง แล้วกดเพิ่มข้อมูลค่ะ 

 

ขอบคุณค่ะ

รัตสดาภร แตงเติมผล 

ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/05/2016

P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย ติดสังกัดเดิมในส่วนของการเพิ่มรายการบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
13/08/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย ติดสังกัดเดิมในส่วนของการเพิ่มรายการบุคคล

สถานะการดำเนินการ: 
วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
13/08/2014
ไฟล์ปรับปรุง: