กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น ระบบไม่แสดงข้อมุล

วันที่รับแจ้ง: 
08/10/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

-  ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ไม่แสดงข้อมูลขึ้นเป็นหน้าจอว่าง

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -   ได้แนะนำให้ทาง จนท. เข้าไปที่หัวข้อ C04  แล้วทำการตรวจสอบ  Database - Username - Password อาจจะไม่ถูกต้อง

   -   ให้เข้า C0704 กดยืนยัน โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล แล้วทำการค้นหาข้อมูลอีกครั้ง  

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/10/2015

R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด ออกรายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
01/04/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด

  1. Report เมนู r0407 อยากให้มีรูปใน excel ที่เรา export ข้อมูลออกมา ซึ่ง export ไฟล์ pdf มีรูปตามปกติ 
  2. เมื่อ export ไฟล์ เป็น pdf มีรูปซ้ำกัน เช่น นาย ก มีรูปไปขึ้นซ้ำของ นาย ข เนื่องจาก นาย ข ยังไม่มีการเพิ่มรูปในระบบ
สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1. ไม่สามารถทำได้ ยังไม่มีวิธีเขียนโปรแกรมให้สร้างรูปบน Excel

2. แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/04/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages