สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

N763 - P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานประจำ

วันที่รับแจ้ง: 
16/11/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.43
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

             - เมนู P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ  เมนู P0101  ในกรณีที่เราทำการเพิ่มข้อมูลของพนักงานราชการที่เขาไม่ได้เลื่อนเข้าไปในระบบ แล้วใส่หมายเหตุในการไม่ได้เลื่อนเข้าไป  พอยืนยัน แล้วเข้าไปพิมพ์ในเมนู P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ในหัวข้อ "เงิน" กดพิมพ์ระบบจะแสดงผลเป็นหนังสือแจ้งเลื่อนเงินเดือน ปรากฎว่าบัญชีแจ้งว่าได้รับการเลื่อนเงินเดือน  แต่ตรงฐานตรงได้รับเลื่อนนี้ไม่มีอะไร แต่เงินเดือนยังคงเท่าเดิม ก็เลยอยากจะทราบว่าต้องการให้มันแสดงผลตรงช่องกรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง 
          

               - ส่วนของพนักงานราชการ กดดูข้อมูลไม่มีปัญหา แต่ไม่มีปุ่ม Export ออกเป็น PDF ค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/11/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

N758 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
13/11/2015
เวอร์ชั่น: 
5.1.0.0
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

- เมนู A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน  กรณีได้รับค่าตอบแทนพิเศษ A06 เมื่อส่งออกเป็น ไฟล์ excel ช่องตารางไม่ตรงกับข้อมูล
ในส่วนของเงินค่าตอบแทนพิเศษ ออกเป็นปัดสิบ ที่จริงต้องมีจุดทศนิยม  

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แจ้งซ้ำเรื่องเดียวกันกับเคส http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/755 

* ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงาน 
กรณีที่พบปัญหาจะเป็นบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ ประเภท เงินตอบแทนพิเศษ (ไม่ใช่ประเภท เงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษ) แบบ ค.ส.7.1 เหมือนกัน แต่รูปแบบต่างกัน จึงได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้ว 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/11/2015

N755 - A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
13/11/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.43
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

      -  บัญชีแนบท้ายเลื่อนเงินเดือน กรณีได้รับค่าตอบแทนพิเศษ A06 เมื่อส่งออกเป็น ไฟล์ excel ช่องตารางไม่ตรงกับข้อมูล ในส่วนของเงินค่าตอบแทน            พิเศษ ออกเป็นปัดสิบ ที่จริงต้องมีจุดทศนิยม  ตามไฟล์แนบคะ  

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

13/11/2015 : จากการทดสอบกับระบบ DPIS เวอร์ชั่น 5.1.0.0 ไม่พบปัญหาตามที่แจ้งมา  จึงขอข้อมูลจากหน่วยงานเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง

17/11/2015 : หลังจากตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงาน กรณีที่พบปัญหา เป็นบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ ประเภท เงินตอบแทนพิเศษ (ไม่ใช่ประเภท เงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษ) แบบ ค.ส.7.1 เหมือนกัน แต่รูปแบบต่างกัน
- จึงทำการปรับปรุงโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้ว
- สามารถ dowload patch ตามไฟล์แนบ

ขอบคุณครับ
พิทักษ์ แสนหาญ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/11/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

M0401 บัญชีอัตราเงินเดือน (เรื่องการปรับบัญชีเงินเดือนใหม่ตามประกาศฯ)

วันที่รับแจ้ง: 
14/10/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.42
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

-  M0401 ตรงปรับบัญชีพนักงานราชการ ผมกดปุ่มปรับบัญชีแล้ว พบว่าข้อมูลไม่เปลี่ยน เป็นช่วงประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 แก้มือเองแล้ว ข้อมูลหลักตรงบัญชีเงินเดือน แจ้งปรับบัญชีแล้ว แต่ข้อมูลไม่ได้อัพเดทเป็นช่วงบัญชีใหม่ตามประกาศ

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของ เมนูM0401 บัญชีอัตราเงินเดือน    
โดยการเพิ่มปุ่ม ปรับบัญชีพนักงานราชการใหม่ (ฉบับที่ 8) ลว. 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ขอบคุณครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/10/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

M0401 อยากให้เพิ่มฐานข้อมูลบัญชีอัตราเงินเดือนที่ใช้ ณ ปัจจุบัน , กดปรับฐานข้อมูลแล้วข้อมูลยังแจ้งเป็นข้อมูลเก่า

วันที่รับแจ้ง: 
13/10/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.43
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

- M0401  บัญชีอัตราเงินเดือน 

 - เนื่องจากมีบัญชีฐานในการคำนวณฐานของข้าราชการที่ต้องเปลี่ยนหลายรอบ อยากรู้ว่าตอนนี้โปรแกรมที่ศูนย์ราชการใช้อยู่ใช้ฐานบัญชีตัวไหน             เพราะว่าอย่างเช่นการกดปรับฐานบัญชีตามรอบ 1 เมษายน 58 /1 ตุลาคม 58 /1 เมษายน 59 จะมีคอมเม้นท์การประชุมตั้งแต่ 29 พฤษภาคม  ประชุมชี้แจง    เรื่อง ว6 ว7 อยากให้โปรแกรมระบุไว้หน่อยว่าฐานข้อมูลเป็นบัญชีไหน 

  - ทางจนท.ได้ทำการปรับบัญชี ก่อนที่จะอัพเวอร์ชั่น  กลับไปดูข้อมูลในระบบ  ยังคงแจ้งเป็นข้อมูลบัญชีเก่าอยู่ ถ้าเรากดซ้ำอีกครั้งจะมีปัญหากับ
    ฐานข้อมูลของระบบหรือเปล่า

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของ เมนูM0401 บัญชีอัตราเงินเดือน    
โดยการเพิ่มปุ่ม ปรับบัญชีพนักงานราชการใหม่ (ฉบับที่ 8) ลว. 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ขอบคุณครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/10/2015

K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ไม่สามารถคลิกปุ่มพิมพ์ได้, A07 การบริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน (พนักงานราชการ)

วันที่รับแจ้ง: 
13/10/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.43
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

1. ตรงเมนู K08 ไม่สามารถกดพิมพ์แบบประเมินได้ 
2 การบริหารค่าตอบแทน  A07 ของพนักงานราชการ  ทางหน่วยงานจะมีการบริหารวงเงินตามโครงสร้างตามมอบหมายงาน ใช้รหัส User เดียวกันกับราชการ พอทดสอบ ผลที่ได้คือ 

- พนักงานราชการที่พึ่งบรรจุ  มีผลการประเมินรอบเดียว คือ 2/2558 ส่วนผลการประเมินรอบที่ 1/2558 ทางจนท.กดเพิ่มบัญชีเข้าไป ระบบนำรายชื่อดังกล่าวมาเบิ้ลเป็น 2 ครั้ง ปกติพนักงานจะเฉลี่ยการเลื่อนเงินเดือน ก็คือ เอาการประเมินทั้งสองครั้งรวมกันแล้วนำผลมาเฉลี่ยเพื่อเลื่อนเงินเดือน 

- ระบบไปนำรายชื่อพนักงานราชการที่มีรายชื่อปรากฎตามโครงสร้างตามกฎหมาย มาร่วมในโครงสร้างตามมอบหมายงานด้วย 

- ดูในรายการและรายละเอียดบริหารเงินและข้อมูลถูกต้อง ตรงรายชื่อที่ดึงมาเพิ่มมันจะมีผลกับของ User อื่นๆ ที่เราตั้งให้เขาบริหารวงเงินหรือเปล่า

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

- เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วคะ ทั้งข้อ 1 และข้อ 2

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/10/2015

K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ปัญหาการแสดงไฟล์แนบ

วันที่รับแจ้ง: 
02/10/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.38a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

- ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถเปิดไฟล์แนบที่ จนท. แนบไฟล์ได้ แต่ admin กับเจ้าของข้อมูลสามารถเปิดไฟล์แนบได้

- ข้อมูลรายการแสดงไม่แสดงรูปโฟลเดอร์ กับแสดงเป็นช่องขาวๆ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ได้ทดสอบข้อมูลกับ Server ข้อมูลทดสอบ ไม่พบปัญหาทั้งในหน้าแสดงรายการ และหน้าแสดงส่วนที่ 2 (DPIS5 release  5.0.0.42)

จึงได้ติดต่อกลับไปสอบถามคุณชุลีวรรณอีกครั้ง 

1. สอบถามรายละเอียดว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ในหน้าแสดงรายการ หรือหน้าข้อมูลส่วนที่ 2

คุณชุลีวรรณได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาเข้าเมนู K08 หน้าแรกแสดงรายการผู้รับการประเมิน

คอลัมน์ แนบไฟล์ โปรแกรมแสดงค่าเป็น - 
คอลัมน์ จำนวนไฟล์ โปรแกรมแสดงค่าเป็น ช่องขาวๆ

2. ให้ทดลองใช้งานกับเบราส์เซอร์ทั้ง ie และ chrome ได้ข้อมูลว่า
- พบปัญหาเช่นเดียวกัน

3. สอบถามเวอร์ชั่น และ release ของโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน
 - ใช้ DPIS version 5 release 5.0.0.38a

จึงได้แจ้งให้ทราบว่า new release เป็น 5.0.0.42 และแนะนำให้อัพเดทโปรแกรมเป็นล่าสุด หากยังพบปัญหาจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป

คุณชุลีวรรณแจ้งว่าจะลองทำดูหลังจากทำเรื่องประเมินในเวอร์ชันเดิมเรียบร้อยแล้ว และหากติดขัดอย่างไรจะติดต่อกลับอีกครั้ง

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/10/2015

K08 การประเมิน KPI รายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
12/03/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.33
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 K08 การประเมิน KPI รายบุคคล แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนที่ 2 ทำการแก้ไขช่อง "ผลงานจริง" ในข้อ 1-3 สามารถทำได้ตามปกติ แต่เมื่อทำการแก้ไขข้อ 4 ปรากฏว่าข้อมูลหายไป

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เกิดจากจำนวนข้อความตัวอักษรที่ป้อนเกิน 2000 ตัวอักษร ให้ใช้วิธีการแนบไฟล์แทนครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/03/2015

Pages