สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

N2765 - S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
11/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -กดปุ่ม ปรับบัญชีพนักงานราชการใหม่ ฉบับที่ 8 ลว. 24 มีนาคม 2558 แล้ว แต่เมื่อตรวจสอบที่เมนู S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ แล้วกดปุ่ม
เรียกดู พบว่าเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นข้อมูลปัจจุบัน เมื่อเข้าไปดูที่เมนู M0406 ค้นหาเฉพาะ พนักงานราชการ พบว่าบัญชี
เงินเดือน ก็ยังเป็นข้อมูลเดิม 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้ทางกรมฯ ไปที่เมนู S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ แล้วกดปุ่ม ปรับช่วงเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/09/2019

N2764 - M0401 บัญชีอัตราเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
11/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ ทางกรมฯ สามารถกดปรับบัญชีปรับบัญชีพนักงานราชการใหม่ ได้เลยหรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ประสานงานให้ทางกรมฯดำเนินการ กดปุ่ม ปรับบัญชีพนักงานราชการใหม่ ฉบับที่ 8 ลว. 24 มีนาคม 2558 ตามที่แจ้งได้เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/09/2019

N2721 - R0310 รายชื่อข้าราชการที่บรรจุในปีงบประมาณ

วันที่รับแจ้ง: 
16/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ออกรายงาน R0310 รายชื่อข้าราชการที่บรรจุในปีงบประมาณ ในรูปแบบ PDF. และ EXCEL ทั้งโครงสร้างตามกฎหมาย รวมถึง
โครงสร้างตามมอบหมายงาน รายงานออกมาเฉพาะชื่อสำนัก/กอง แต่ไม่แสดงรายชื่อข้าราชการ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเเล้วสามารถโหลดได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2716

ขอบคุณค่ะ 
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/08/2019

N2700 - เพิ่มเมนูการสะสมผลงาน

วันที่รับแจ้ง: 
30/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ DPIS ดังนี้
1. ให้มี เมนู การสะสมผลงานของข้าราชการโดยสามารถ แจ้งเดือน เมื่อคุณสมบัติของข้าราชการ ที่จะต้องประเมินเพื่อ

 - พ้นทดลองการปฏิบัติราชการ

 - เลื่อนระดับตำแหน่ง
 - การมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนที่ส่วนราชการกำหรด เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา สอบแข่งขั้น/สอบคัดเลือก ในตำแหน่งต่างๆ
 -การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นต้น

  รายละเอียดตามรูป แฟ้มสะสมงาน
2.ให้มีเมนู การบันทึกการปฏิบัติงาน แบบ kanban และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล หรือแต่ละรายการ เช่น รอดำเนินการ
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ดำเนินการเสร็จแล้ว รวมทั้ง สามารถแสดงรายงาน แบบผนวกเข้ากับ รายงานในรูปแบบ ปฏิทินได้
รายละเอียดตามรูป trello1-9    

สถานะการดำเนินการ: 

N2699 - M0712 กลุ่มหลักสูตรการฝึกอบรม

วันที่รับแจ้ง: 
30/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -M0712 กลุ่มหลักสูตรการฝึกอบรม บันทึกในรูปแบบไหน กรมฯ สามารถตั้งรหัสหรือชื่อกลุ่มเองได้หรือไม่ หรือให้ยึดจาก 
M0704 หลักสูตรการฝึกอบรม/ดูงาน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

รหัส และ ชื่อกลุ่ม สามารถกำหนดเองได้ เเละจะถูกนำมาใช้เเสดงที่เมนู M0704 หลักสูตรการฝึกอบรม/ดูงาน ​ ช่องกลุ่มหลักสูตรการฝึกอบรม

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
31/07/2019

N2689 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
23/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.30
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว ต้องทำการประเมิน K08 ด้วยหรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -K08 การประเมิน มีเฉพาะในส่วนของ ข้าราชการ และ พนักงานราชการ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/07/2019

N2618 - การพัฒนารายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
19/06/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.30
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทางกรมฯ มีการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนารายบุคคล IDP1 , IDP2 ขอเสนอะแนะ ให้มีการบันทึกข้อมูล ในส่วนของการพัฒนารายบุคคล
พร้อม รายงานการพัฒนารายบุคคลให้ทาง สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาเพิ่มเติมในระบบ DPIS ครับ

สถานะการดำเนินการ: 

N2541 - ขอเพิ่มเมนูยื่นเรื่องขอสำเนาเอกสารต่าง ๆ

วันที่รับแจ้ง: 
29/04/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ต้องการให้บุคลากร ใช้ username ของตนเอง login เข้าระบบ เพื่อยื่นเรื่องขอเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานผ่านระบบได้ พร้อมมีระบบ
แจ้งเตือน และแสดงผลการดำเนินการ ดังนี้
- ยื่นขอสำเนา ก.พ.7
- ขอหนังสือรับรองการทำงาน
- หนังสือรับรองเงินเดือน

สถานะการดำเนินการ: 

N2512 - P0805 การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน/ตรวจสอบ

วันที่รับแจ้ง: 
02/04/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ต้องการเพิ่มคอลัมน์ หน่วยงานที่จัดอบรม, สถานที่ตั้ง, เบอร์โทรในรายงานรูปแบบ PDF

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/04/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2510 - K07 มาตรฐานสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่ง

วันที่รับแจ้ง: 
01/04/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.26
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -K07 มาตรฐานสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่ง การเพิ่มตำแหน่งบางตำแหน่งไม่สามารถเพิ่มได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้ตรวจสอบตำแหน่งในสายงานที่เมนู K15 ว่ามีตำแหน่งในสายงานของบุคคลที่ต้องการเพิ่มหรือไม่ หากไม่มีให้ทำการเพิ่มหลังเพิ่มเสร็จให้ทดสอบเพิ่มข้อมูลที่ K07 อีกครั้ง
ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/04/2019

Pages