กรมทางหลวงชนบท

N3414 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
09/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/12/2020

N3243 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
15/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -รายละเอียดของข้อมูลการดำรงตำแหน่ง เลขที่สัญญาจ้าง (พนักงานราชการ) หายไปเป็นเลขที่คำสั่งแทน ทำให้เวลาใส่เลขที่สัญญาจ้างไปแล้ว
แล้วบันทึกระบบไปดึงข้อมูลคำสั่งของข้าราชการขึ้นมาแทน ซึ่งก่อนที่จะทำการ Update Release ยังสามารถลงเลขที่สัญญาได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เเนะนำให้ระบุสัญญาจ้างที่ช่อง เอกสารอ้างอิง 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/07/2020

N3229 - C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน

วันที่รับแจ้ง: 
10/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู C15 ทำการเพิ่มข้อมูลไป แต่ไม่ไมีรายละเอียดอะไรเลย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นแนะนำให้เข้าเมนู ® ตั้งค่าระบบ > C07 การจัดการข้อมูล > C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล
แล้วกดปุ่ม ปรับโครงสร้างฐานข้อมูล หน้างาน C15 ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน แล้วทดสอบเพิ่มข้อมูลอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/07/2020

N3059 - C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
20/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เข้าเมนู C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล เเล้วแสดงเป็นหน้าขาว

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/03/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2913 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
29/11/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เนื่องจากกรมฯ  ได้ลงเงินเดือนผิดรอบ ที่เมนู p1115 และได้ลงใหม่อีกครั้ง ทำให้ไปค้างในประวัติของข้าราชการ ข้อมูลเบื้องต้น
คำสั่งเลื่อนเงินเดือน เลขที่ 2161/2562  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  รอบที่ 2 หากต้องการลบคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (ลงผิดรอบ)
นั้นออกไป ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื่องต้นได้ส่งไฟล์สคริปลบประวัติเงินเดือนให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/11/2019

N2868 - R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด

วันที่รับแจ้ง: 
30/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ออกรายงาน R0407 รายชื่อข้าราชการ ตำแหน่ง สังกัด  เป็นไฟล์ Excel ตรวจสอบข้อมูลภายในไฟล์พบว่า ข้อมูลในไฟล์แสดงเป็นอักขระที่อ่านไม่ออก

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    - เกิดจากเครื่องที่ออกรายงาน มีการตั้งค่าภาษาของระบบไม่เป็นภาษาไทย ทำให้เมื่อออกรายงานแล้วระบบไม่สามารถอ่านภาษาไทยจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ เบื้องต้นได้ส่งขั้นตอนวิธีการตั้งค่า ภาษาของระบบให้กรมทางอีเมล

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/10/2019

N2684 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
23/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/07/2019

N2655 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
09/07/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เพิ่มเติม ข้อมูล ในคอลัมน์การแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม / สามัญ/ภาคีวิศวกร /ภย.44775

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/07/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1791-P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
19/02/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.9
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

นำเข้าไฟล์เงินเดือนที่เมนู P1115 แล้วไม่สามารถนำเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ตรวจสอบไฟล์ที่ทางกรมส่งมาให้ เเล้วพบว่าไฟล์เป็นเวอร์ชันเก่า จึงส่งไฟล์ให้ทางกรมอัพเดท

ขอบคุณครับ
สมศักดิ์  โพธิ์กลั่น
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/03/2018
ไฟล์ปรับปรุง: 

N1783- P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง)

วันที่รับแจ้ง: 
12/02/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.12
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ขอขั้นตอนการอัพไฟล์สลิปเงินเดือน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ได้จัดทำคู่มือการอัพไฟล์สลิปเงินเดือน ตามที่กรมขอมาครับ

ขอบคุณครับ
สมศักดิ์   โพธิ์กลั่น
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/02/2018

Pages