กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

P0119 สอบถามข้อมูล ออก Excel ผิด

วันที่รับแจ้ง: 
19/06/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.38a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0119 สอบถามข้อมูล เมื่อค้นหาตามเงื่อนไข ตำแหน่งปัจจุบัน > ระดับตำแหน่ง > ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ปรากฏว่าพบข้อมูล 1516 รายการ แต่เมื่อออกรายงาน excel พบว่าไม่มีข้อมูลเลย ตามไฟล์แนบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ดำเนินการแก้ไขโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้ว

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/06/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

P0103 ประวัติการรับเงินเดือน ปุ่มพิมพ์หาย

วันที่รับแจ้ง: 
19/06/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.38a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0101 ข้อมูลบุคคลากร>เงิน>ข้อมูลเงินเดือน ไม่สามารถพิมพ์ผลการเลื่อนเงินเดือนได้ เนื่องจากปุ่มพิมพ์หายไป ตามไฟล์แนบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้แจ้ง Admin ของกรมเพื่อเปิดสิทธิการพิมพ์

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/06/2015

P0119 สอบถามข้อมูลแบบที่ 1

วันที่รับแจ้ง: 
06/02/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.33
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ก่อนที่จะอัพเวอร์ชั่นเป็น 5.0.0.33 ที่กรมเคยใช้เมนู P0119 สอบถามข้อมูลแบบที่ 1 ได้ เพื่อดึงรายงานข้อมูลข้าราชการจำแนกตามระดับตำแหน่ง แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ ต้องไปใช้รายงาน R0403 แทน ซึ่งเมื่อนำมาจัดรูปแบบใน excel ยากและไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงให้แล้วใน release 5.0.0.35 หรือใช้ไฟล์แนบนี้ Patch Program ไปก่อนก็ได้ครับ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/02/2015
ไฟล์ปรับปรุง: 

M0301 ชื่อตำแหน่งในสายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
28/01/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.33
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

M0301 ชื่อตำแหน่งในสายงาน ได้ทำการป้อนข้อมูลและกดเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อทำการค้นหา ข้อมูลไม่ปรากฎ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ทดสอบกับข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. แล้วไม่พบข้อผิดพลาด รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับว่า ป้อนข้อมูลอะไรบ้างถึงเพิ่มข้อมูลไม่เข้าระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/02/2015

Pages