กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

N3147 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
01/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
01/06/2020

N3093 - เข้าระบบ Dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
15/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/04/2020

N3084 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
08/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การ upload file คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน พรก.ในเมนู P1115 พบว่าข้อมูลตั้งแต่ปี 2561 ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ประเภทการเคลื่อนไหว เป็น เลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น ของกรมฯ ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูล พรก. ประมาณ 15,000 ราย ทำการ Upload file ข้อมูลการเลื่อนค่าตอบแทนส่วนกลางแล้วยังพบปัญหาดังกล่าวอยู่ อยากทราบแนวทางและขั้นตอนการแก้ไข

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้ส่งสคริปอัปเดทประเภทการเคลื่อนไหวที่ประวัติการรับเงินเดือนให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/04/2020

N3062 - เข้าระบบ Dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
25/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/03/2020

N3058 - S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
24/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในส่วนของประเภทกรอบอัตรากำลังต้องการเพิ่มข้อมูลตรงส่วนนี้ สามารถเพิ่มเติมได้หรือไม่เลือกหรือจากเมนูไหน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -กรอบอัตรากำลังเพิ่มได้ที่เมูนู ข้อมูลหลัก > M10 พนักงานราชการ > M1002 ประเภทกรอบอัตรากำลัง

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/03/2020

N3051 - P0310 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อน

วันที่รับแจ้ง: 
23/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เนื่องจากลงรายละเอียดข้อมูล ตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ผิดพลาด และได้ทำการยืนยันคำสั่งเเล้ว ทางกรมฯสามารถที่จะแก้ไขหรือคีย์ข้อมูลตำแหน่งได้เองไหมมีวิธีแนะนำหรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้ทำขั้นตอนและส่งสคริปให้ทางเมลเเล้ว

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/03/2020

N3037 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
12/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/03/2020

N2966 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
14/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ 
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/01/2020

N2958 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
06/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้  

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ 
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/01/2020

N2769 - เข้าระบบ Dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
11/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้น แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
11/09/2019

Pages