กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ.แพร

N3501 - ออกรายงาน file excel แต่เป็นภาษาต่างดาว

วันที่รับแจ้ง: 
16/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทำการ ออกรายงาน file excel ภาษาที่ออกมาขณะพิมพ์รายงานต่างๆกลับเป็นภาษาต่างดาว ไม่เป็นภาษาไทย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นทางทีมฯ ได้ จัดส่งไฟล์และขั้นตอน วิธิการแก้ปัญหาให้กรมฯ ทางe-mail เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ  

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/02/2021