สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

N3480 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
29/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เข้าหน้าระบบ Dpis ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร  

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

     -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/01/2021

N3316 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
15/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้    

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ   

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/09/2020

N3315 - รายงานสรุปวันลาสะสมประจำปีงบประมาณ

วันที่รับแจ้ง: 
15/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในส่วนของระบบ Dpis สามารถเรียกรายงานสรุปวันลาสะสมประจำปีได้หรือไม่ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้เข้าเมนู ® ข้อมูลบุคคล > P06 การลา/สาย > P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม  
เมื่อเข้าเมนูเเล้วจะพบปุ่มออกรายงานรูปแบบ excel โดยให้กดค้นหาข้อมูลก่อนแล้วจึงค่อยออกรายงาน

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/09/2020

N3237 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
14/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -กรณีพิมพ์ใบขอยกเลิกวันลา ต้องการให้เเสดงตำแหน่ง ข้างใต้ชื่อผู้ลา

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/07/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3215 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
08/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การลงข้อมูลวันลา ของข้าราชการซึ่งลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร โดยลาระหว่างวันที่ 11-29 พ.ย. 2562 (รวม15 วันทำการ) แต่ระบบ
คำนวนวันลารวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  เป็น 19 วัน ซึ่งทำให้ข้าราชการลาเกินที่ระเบียบกำหนดไว้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลที่เมนู M0601 ติ๊กที่ช่องไม่นับวันหยุด เลือกติ๊กที่ช่องใช้งาน

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/07/2020