สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

N3417 - ไฟล์ Data Dictionary

วันที่รับแจ้ง: 
14/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขอไฟล์ Data Dictionary

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ส่ง Data Dictionary ให้กรมทางเมลแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/12/2020

N3105 - P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
22/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ที่เมนู C0704 (Work from home) หลังจากupdate เป็นเวอร์ชั่น 5.2.1.40 แต่ไม่มีในส่วนของ Work from home รบกวนขอคู่มือและขั้นตอน
การใช้งานด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-  หลังจากอัพเดท Patch .40 แล้ว ให้ ดาวน์โหลด Patch  Work from home ตามลิ้งค์นี้  http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3053 
โดยจะมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการอยู่ในลิ้งค์

       - หากต้องการใช้งาน เมนู แบบการมอบหมายงาน เพื่อติดตามการทำงานระหว่าง 
 Work from home สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากลิ้งค์นี้  http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3047 

ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/04/2020