กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

N2901 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
20/11/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -P0601 การลา กรมฯ ต้องการแนบไฟล์เอกสาร  แต่ไม่สามารถแนบได้ ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นได้แนะนำให้ แอดมิน เข้าไป ตั้งค่าระบบ > C02 กลุ่มผู้ใช้งาน> สิทธิ์การใช้งาน ติ๊กที่ checkbox แนบไฟล์ 

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/11/2019

N2849 - user กลุ่มข้าราชการ log in เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
22/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

user กลุ่มข้าราชการไม่สามารถ log in เข้าระบบได้ เมื่อตรวจสอบในเมนู C02 กลุ่มผู้ใช้งาน ระบบแสดงจำนวนที่คอลัมน์ รายชื่อ เป็น 0 รายการ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้ จนท. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น โดยคลิกที่คอลัมน์  รายชื่อ (0) จากนั้นในส่วนค้นหา ให้เลือกสถานะ ทั้งหมด และกดปุ่ม ค้นหา
จนท.แจ้งพบว่า ระบบแสดงรายชื่อเป็นตัวอักษรสีแดงและมีขีดฆ่าจำนวน 706 รายการ

สาเหตุ : เป็นไปได้ว่า admin ได้กดปุ่ม ลบข้อมูลทั้งหมด 

จึงได้แนะนำวิธีแก้ไขปัญหา 2 วิธี 

1) กดปุ่มนำเข้าข้อมูลข้าราชการจากฐานข้อมูลระบบ

ข้อเสีย : เนื่องจาก บัญชีผู้ใช้งาน (user) มีการสร้างเลข id ใหม่ทั้งหมด จึงเป็นไปได้ว่าเลข user id เดิม ระบบอาจจับสร้างเป็นบัญชีของคนใหม่
ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสนเมื่อมีการเรียกดูรายการประวัติข้อมูลต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บในระบบ ที่มีการบันทึก user ที่ทำรายการไว้ ระบบจะแสดงเป็นชื่อของคนใหม่ซึงอาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ทำรายการนั้นๆ

2) ทำเครื่องหมายติ๊กถูก ในช่องใช้งาน/ยกเลิกของแต่ละรายการ และกดปุ่มบันทึก 

(จนท. เลือกแนวทางที่ 2)

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/10/2019

N2823 - P1503 บัญชีแนบท้ายคำสั่งช่วยราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
07/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35+
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในการลงข้อมูลช่วยราชการจะเพิ่มข้อมูลระดับกรม และสำนัก/กอง ตรงไหนคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

           - เบื้องต้นให้ทางกรมตรวจสอบตรงปุ่มเลือกหน่วยงาน ว่ามีหน่วยงานที่ต้องการหรือไม่
             หากไม่พบหน่วยงานที่ต้องการแนะนำให้ทางกรมไปที่เมนู โครงสร้างและตำแหน่ง > S01 โครงสร้างส่วนราชการ > S0101 โครงสร้างตามกฎหมาย และเพิ่มชื่อหน่วยงานที่ต้องการ จากนั้นให้กลับที่เมนู P1503 บัญชีแนบท้ายคำสั่งช่วยราชการ เพื่อเลือกหน่วยงานที่เพิ่มเข้าไปใหม่อีกครั้ง

ขอบคุณครับ.
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/10/2019

N2822 - เข้าใช้งานหน้าระบบ DPIS

วันที่รับแจ้ง: 
07/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35+
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -ในส่วนของ ADMIN หน้าแรกของระบบ ซึ่งเป็นหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์-หนังสือคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ (คลิกเพื่อเพิ่มข้อมูล) จะลงเอกสาร
หนังสือเวียนขึ้นใน DPIS แสดงแต่ข้อมูลที่พิมพ์ แต่เอกสารแนบกลับไม่แสดง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/10/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2821 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
07/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.35+
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -P0601 การลาในส่วนของ User แบ่งเป็นระดับในการแสดง  ให้มีการแบ่งระดับการแสดงที่ช่องที่ติ๊ก  เช่น ถ้ามีการกำหนดผู้ตรวจสอบ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้อนุญาต และบันทึกการลาเรียบร้อยแล้วใบลาของผู้ใช้จะไปแสดงผู้ตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้อนุญาต
อยากให้กำหนดว่ําให้แสดงของผู้ตรวจสอบก่อน เมื่อผู้ตรวจสอบ ยืนยันว่ําตรวจสอบแล้ว ให้ไปแสดงที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เมื่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น ยืนยันว่ําอนุญาตแล้ว ให้ไปแสดงที่ผู้อนุญาตค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ก.พ.แนะนำว่าให้ศูนย์ราชาการกำหนดแบบปฏิบัติเป็นการภายใน การให้ความเห็นในใบลาจะต้องผ่านผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเเล้ว
สามารถตรวจสอบได้ขจากข้อมูลใบลา

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/10/2019

N2775 - R0412 รายงานข้อมูลข้าราชการแยกตามวุฒิการศึกษา/วิชาเอก/สถานศึกษา

วันที่รับแจ้ง: 
18/09/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -ออกรายงาน เลือกโครงสร้างตามมอบหมายงาน เลือกสำนัก/กองตามมอบหมายไม่ได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/09/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2726 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
19/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -การลา ลากิจ หัวหน้าทำการอนุญาตแล้ว ต้องการยกเลิกวันลาทุกวันของรายการนี้ พร้อมทั้งลบประวัติการลาต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นได้แนะนำทางกรมฯ แจ้งให้ทางหัวหน้าทำการอนุมัติรายการอีกครั้ง เมื่อหัวหน้าทำการอนุมัติการยกเลิกการลาแล้ว ระบบจะทำการลบรายการประวัตินั้นออกอัตโนมัติ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/08/2019

N2725 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
19/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - ต้องการเพิ่มข้อมูลบุคคลากร ในตำแหน่งพนักงานราชการ ซึ่งเดิมมีข้อมูลอยู่แล้วในตำแหน่งเก่า ระบบแจ้งว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำให้กรมฯ ทำการเปลี่ยนแปลงเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของรายการการเก่าให้เป็นเลขบัตรอื่นก่อน เพื่อไม่ให้ระบบเช็คเจอค่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำ จากนั้นให้เพิ่มข้อมูลรายการใหม่เข้าไปในระบบตามปกติ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/08/2019

N2713 - R1201 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากร

วันที่รับแจ้ง: 
06/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  - ออกรายงาน R1201 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากร  (PDF และ EXCEL) เพิ่มเติมเงื่อนไข
     1. เพิ่มปุ่มสำหรับเลือกรายชื่อบุคคลากร
     2. เพิ่มเงื่อนไขการออกรายงานให้สามารถเลือก ช่วงวันที่ได้ เช่น ตั้งแต่วันที่ 01/07/2562 ถึง 31/07/2562

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/08/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2708 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
05/08/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.31
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ข้อมูลบุคคล ในส่วนของ วัน เดือน ปี เกิด ลงข้อมูลผิด ต้องการจะแก้ไข แต่ไม่มีปุ่มกดแก้ไข 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เเนะนำให้ติดต่อ การเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจสอบข้อมูลเเละแก้ไข

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/08/2019

Pages