กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

N3077 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
03/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู P0601 ประเภทการลาสำหรับลาด้วยตนเอง มี 3 ประเภท หากต้องการจะสามารถเปิดประเภทการลาเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ระบบdpis5ปัจจุบันลองรับให้ลาออนไลน์ได้เพียง 3 ประเภทเท่านั้นครับ หากเป็นการลานอกเหนือ 3 ประเภทนี้ให้ลาใส่กระดาษ แล้วบันทึกข้อมูลที่ ประวิตการลา

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/04/2020

N3045 - T0204 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
20/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -T0204 ทำการบันทึกคำร้องแล้ว แสดงจำนวนรายการ แต่ไม่แสดงข้อมูลที่ด้านล่าง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นแนะนำให้โหลด Patch ตาม Link เเล้ว ทำการ Update โปรแกรมอีกครั้ง http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/2992

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/03/2020

N3038 - P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
13/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ทำการลงคำสั่งลาออกแล้วเกิด Error ในรายชื่อของเจ้าหน้าที่ ในขั้นตอนการเพิ่มรายการบุคคล (P0502) รบกวนตรวจสอบให้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าข้อมูลบคลของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการเลือกนั้นมีอักขระพิเศษ เช่น มีเครื่องหมาย " ที่ข้อมูลที่อยู่
จึงเเนะให้กรมแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่มีอักขระพิเศษ ซึ่งได้ส่งscript ตรวจสอบข้อมูลที่มีอักขระพิเศษให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
13/03/2020

N3019 - S0201 ตำแหน่งข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
25/02/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 
    -ทางกรมฯต้องการให้ช่องเลขที่ตำแหน่ง สามารถพิมพ์ สัญลักษณ์และตัวอักษรได้ เช่น 000(ฉ) ให้กับทาง สำนักงาน ก.พ. พิจารณา

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นให้เข้าเมนู ® ตั้งค่าระบบ > C06 กำหนดค่าโปรแกรม  ติ๊กช่องเลขที่ตำแหน่งมีตัวอักษรแล้วกดแก้ไข
เมื่อเข้าเมนู S0201 ตำแหน่งข้าราชการ จะสามารถกรอกเลขที่ตำแหน่งพร้อมตัวอักษรได้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/02/2020

N3015 - P0111 ประวัติทางวินัย

วันที่รับแจ้ง: 
20/02/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -ทำการลงข้อมูลต่างๆ ที่เมนู P0111 ลงรายละเอียดเรียบร้อย พร้อมบันทึกข้อมูล คลิกเพื่อเรียกดูข้อมูล แต่ไม่มีรายละเอียดต่างๆเลย
รบกวนตรวจสอบให้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นฯได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำให้ทางกรมฯ อัพเดท Patch Release 5.2.1.40 ใหม่อีกครั้ง

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/02/2020

N2992 - T0204 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
30/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทำการอัพเดท เวอร์ชั่น เป็น 5.2.1.40  เมนูT0204   ไม่สามารถบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลาได้เลย รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
30/01/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2988 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
29/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ทำการนำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนที่เมนู P1115  แล้วประเภทการเคลื่อนไหวที่ประวัติเงิน แสดงเป็นไม่ได้เลื่อนเงินเดือน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้แนะนำให้กรมฯ ระบุช่องผลการประเมิน ถ้าไม่ได้ระบุ ระบบจะให้ประเภทการเคลื่อนไหวเป็นไม่ได้เลื่อน ต้องระบุผลการ
ประเมินด้วย

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/01/2020

N2987 - S0101 โครงสร้างตามกฎหมาย

วันที่รับแจ้ง: 
29/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู S0101 admin เข้าไปเพิ่มหน่วยงานโครงสร้างตามกฎหมาย ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1ระดับ 
เมื่อเข้าเมนู P0101 แถบ การดำรงตำแหน่ง เลือก ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ แต่แสดงข้อมูลไม่ครบ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานพบว่า โคงสร้างหน่วยงานตามกฏหมายที่เพิ่มใหม่นั้นระบุ ฐานะของหน่วยงานเป็น สำนัก/กอง ทำให้ไม่เเสดงที่ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ แนะนำให้เปลี่ยนฐานะของหน่วยงานเป็น ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/01/2020

N2986 - P0404 บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
29/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ในเมนู P0404 ขอเพิ่มให้สามารถที่จะอัพข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน จาก Excel ได้ไหมคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

หากต้องการนำเข้าเงินเดือนจากไฟล์ Excel สามารถทำได้ที่ ข้อมูลบุคคล > P11 ถ่ายโอนข้อมูล > P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน  รูปแบบนำเข้าใช้ตามตัวอย่างในเมนู

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/01/2020

N2905 -T0204 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
28/11/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ขอเพิ่มเงื่อนไขของผู้ขออนุญาต สามารถเพิ่มช่องเงื่อนไขของผู้อนุญาต ในหน้าจอบันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา ให้เหมือนกับหน้าจอการลาค่ะ
เนื่องจากเวลาปริ๊นเป็นตัวเอกสารออกมาแล้วจะแสดงข้อมูลตามตำแหน่งจริง ซึ่งต้องการให้เป็นตามตำแหน่งที่ปฏิบัติค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
23/12/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages