สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

N2569 - ต้องการเพิ่มตำแหน่งใหม่

วันที่รับแจ้ง: 
15/05/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.30
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -ทาง ส.ป.ก.ได้ตำแหน่งเพิ่ม เป็นตำแหน่งพนักงานกองทุน สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. สามารถนำมาลงในระบบได้หรือไม่ และสามารถ
เพิ่มในไหนคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นทางทีมฯ ส่งขั้นตอนการสร้างตำแหน่งใหม่ ให้ทางกรมฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/05/2019

N2555 - R0406 ประวัติข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
08/05/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.30
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -R0406 ประวัติข้าราชการ ข้อมูล ตำแหน่งไม่ตรง กับตำแหน่งที่เกษียณ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ข้อมูลตำแหน่งในรายงาน นำข้อมูลปัจจุนมาเเสดง จึงทำให้ข้อมูลตำแหน่งไม่ตรงกับประวัติการดำรงค์ตำแหน่ง 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/05/2019

N2545 - S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
30/04/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.30
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -S0203 ตำแหน่งพนักงานราชการ การเพิ่มอัตราเลขที่ตำแหน่งพนักงานราชการ ตามกรอบใหม่(ทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณ พ.ศ.2561)
สามารถรันลำดับจาก 1 ได้หรือไม่ เพราะคีย์ เลขที่ตำแหน่ง 1 ไป  ระบบแจ้งเลขที่ตำแหน่งซ้ำ

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   - สามารถรันเลขที่ตำแหน่ง ต่อจากเลขที่ตำแหน่งเดิมได้เลย

ขอบคุณค่ะ 
ทีมพัฒนาระบบฯ
 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/05/2019

N2533 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
22/04/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.30
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล มีลายเซ็นต์บนแบบประเมิน ของผู้รับการประเมิน ทั้งที่ไม่ได้เลือก

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/04/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2465 - เข้าระบบ Dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
07/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.29
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เข้าหน้าระบบ Dpis กรอก Username  ลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/03/2019

N2459 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
07/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.29
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู C02 กลุ่มผู้ใช้งาน (ข้าราชการ)  ในส่วนของรายชื่อกด สร้างบัญชีใหม่ทั้งหมด ตรวจสอบข้อมูลพบว่า รายชื่อขึ้นซ้ำเป็นจำนวนมาก

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

รายละเอียดการดำเนินการ: 
ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/03/2019
ไฟล์ปรับปรุง: 

N2458 - กลุ่มผู้ใช้งาน

วันที่รับแจ้ง: 
06/03/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.29
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -เมนู C02 กลุ่มผู้ใช้งาน (ข้าราชการ)  ขั้นตอนการรีเซตรหัสผ่านเข้าระบบ DPIS ของผู้ใช้งาน ข้าราชการ รายชื่อที่ขีดเส้นใต้สีแดง
คือรายชื่อของผู้ใช้งานที่ถูกยกเลิก รายชื่อดังกล่าวมาจากขั้นตอนไหน มีผลกระทบอย่างไรกับระบบหรือไม่

 

 

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -ที่มพัฒนาระบบฯได้ส่งขั้นตอน การรีเซตรหัสผ่านให้กรมฯ ทางอีเมล เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/03/2019

N2304 - เข้าระบบ Dpis ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
22/11/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้าหน้าระบบ Dpis กรอก Username  ลืมรหัสผ่านต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อรีเซตรหัสผ่านให้

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/11/2018

Pages