สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

N3151 - P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
04/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

หากต้องการ แก้ไขแฟ้มคำสั่ง หลังยืนยันคำสั่งแล้วที่เมนู P0502 เนื่องจากวันที่มีผลในคำสั่งผิด  จะต้องดำเนินการดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นใด้ทำสคริปและส่งคู่มือให้กรมทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/06/2020

N3139 - P0119 สอบถามข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
26/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ข้อมูลข้าราชการ  เมนู P0119 เลือกประเภท ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ออกรายงาน excel ไฟล์ไม่ได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขเเล้ว สามารถดาวโหลดได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3138

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/05/2020

N3127 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
15/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ในส่วนของเมนู K08  เงินเดือนไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีการแก้ไขเงินเดือน ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให้เข้าระบบด้วยสิทธิ์ ADMIN กดปุ่ม ปรับปรุงเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน ตามรอบการประเมิน ที่เมนู K08 การประเมิน KPI รายบุคคล
ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลเงินเดือนจากประวัติเงินเดือน ที่มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม หรือ 1 เมษายน ตามรอบการประเมินนั้น สำหรับกรณีที่มีการเลื่อนระดับ หรือย้ายซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน ผู้รับการประเมินหรือผู้ดูแลระบบต้องแก้ไขเองเป็นกรณี ไป

วิธีการแก้ไขเงินเดือนเอง ให้คลิกที่รูปดินสอของรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วระบุจำนวนเงินที่ช่อง อัตราเงินเดือน

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/05/2020

N3122 - P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย

วันที่รับแจ้ง: 
13/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เพิ่มคำสั่งย้ายที่เมนู P0304 แล้วยื่นยันคำสั่ง ปรากฎข้อมูลการดำรงตำแหน่ง มีการรายการเพิ่มมาถูกต้องครบถ้วน แต่มีข้อมูลที่ไม่เปลี่ยน
      1. ข้อมูลทั่วไป ยังเป็นเลขตำแหน่งที่เลขเดิมอยู่
      2. S0201 ตำแหน่งข้าราชการ ยังครองเลขเดิมอยู่
ต้องดำเนินการอย่างไร 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เนื่องจากตอนยืนยันคำสั่งกรมไม่ได้ติกช่อง ปรับปรุงเงินเดือนตามปัจจุบันตามคำสั่งนี้ จึงได้ส่งสคริปและขั้นตอนการแก้ไขให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/05/2020

N3088 - P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
09/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เมื่อส่งออกข้อมูลรายงาน รายชื่อผู้ของอนุญาตไม่ได้บอกสังกัด สำนัก/กอง และกลุ่ม/ฝ่าย ข้อมูลรายงานตรงส่วนนี้สามารถเพิ่มเติมได้หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/04/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3086 - P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
08/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

เมื่อผู้ให้ความเห็นชอบชั้นต้นรับรอง และผู้มีอำนาจอนุมัติ ทำการกดบันทึกแล้ว ต้องการแก้ไข แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

กรณีที่ใบคำร้องถูกผู้อนุมติ กดอนุญาตเเล้ว ต้องให้ admin เป็นผู้แก้ไข

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/04/2020

N3063 - K17 แบบการมอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
25/03/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ขอขั้นตอนและวิธิการใช้งาน เมนู K17 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ได้ส่งขั้นตอนในการใช้งาน เมนู K17 แบบการมอบหมายงาน
1. ขั้นตอนการสร้างเมนู K17 แบบการมอบหมายงาน
- เข้าระบบ DPIS ด้วยสิทธิ์ Admin
- เข้าเมนู C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล
- กดปุ่ม สร้างเมนู K17 แบบการมอบหมายงาน

2. ขั้นตอนการ เปิดสิทธิ์ เมนูให้กับกลุ่มข้าราชการใช้งาน
- เข้าเมนู C02 กลุ่มผู้ใช้งาน -> สิทธิเมนู (กลุ่มข้าราชการ )
- คลิ๊กเครื่องหมายบวก(+) หน้าเมนู การประเมิน
- คลิ๊กเปิดสิทธิ์ เมนู K17 แบบการมอบหมายงาน ที่ช่อง แสดง เพิ่ม แก้ไข ลบ

3. เมื่อเปิดสิทธื์ใช้งานเมนูแล้วจะปรากฏเมนู การประเมินผล > K17 แบบการมอบหมายงาน

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
26/03/2020

N3016 - เข้าระบบ DPIS ไม่ได้

วันที่รับแจ้ง: 
20/02/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เข้า Username /Password ระบบแจ้ง Log in Error ไม่สามารถเข้าได้ 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -แนะนำให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ DPIS เพื่อตรวจสอบบัญชีใช้งาน หรือรีเซตรหัสผ่านให้
   
ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/02/2020

N3003 - P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย

วันที่รับแจ้ง: 
05/02/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -ทำการเพิ่มข้อมูลรายบุคคล ไม่ได้ล้างข้อมูลออก ทำการยืนยันกดคำสั่งไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ มีวิธีการดำเนินการหรือขั้นตอน
อย่างไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ทำ สคริบและขั้นตอนส่งให้กรมฯ ทางอีเมล เพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
05/02/2020

N2997 - P0101 ข้อมูลบุคล

วันที่รับแจ้ง: 
06/01/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.38
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

 - P0101 (ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ) ส่งออกไฟล์ Excel ในหัวข้อมูล สำนัก/กอง ตามกฎหมาย ถูกต้อง แต่ในส่วนหัวข้อ สำนัก/กอง ตามมอบหมายงาน ขึ้นเป็นสังกัดหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงไม่มีการมอบหมายงานไปสังกัดอื่น ต้องเหมือนกันทั้งสองหัวข้อหรือไม่/อย่างไร ต้องแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/01/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

Pages