สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

N3393 - แก้ไขแฟ้มคำสั่ง

วันที่รับแจ้ง: 
16/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.48
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ต้องการแก้ไขแนบท้ายคำสั่ง
1.เมนู P0203 ต้องการแก้ไขแนบท้ายคำสั่ง ซึ่งทำการยืนยันคำสั่งไปแล้วจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร
2.เมนู P0502 แนบท้ายคำสั่งการออกจากส่วนราชการ ซึ่งทำการยืนยันคำสั่งไปแล้วจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื่องต้นได้จัทำสคริปและคู่มือให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/11/2020

N3392 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
16/11/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0101 ข้อมูลทั่วไป ในส่วนของเลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์เนื่องจาก เลขทะเบียนฯ มีจำนวน 6 หลัก แต่ในระบบพิมพ์ได้ แค่ 5 หลัก จะต้องดำเนินการอย่างไร
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
16/11/2020
ไฟล์ปรับปรุง: 

N3341 - P1118 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกำลังคนภาครัฐ (GMIS)

วันที่รับแจ้ง: 
06/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.48
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ในส่วนของเมนู P1118 เงื่อนไขการออกรายงาน สามารถทำย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2563 เลือกเฉพาะเดือน กันยายน ได้หรือไม่

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ไม่สามารถระบุเดือนได้ หากกรมต้องการออกรายงานเพื่อส่งให้ ก.พ. สามารถออกรายงาน ปีงบประมาณ 2563 ได้

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/10/2020

N3340 - R0302 จำนวนข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ

วันที่รับแจ้ง: 
06/10/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.48
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ออกรายงานข้อมูล เมนู R0302 ไม่พบข้อมูล การเกษียณปกติไม่มีข้อมูล 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

สาเหตุที่ไม่พบข้อมูลเนื่องจาก ประเภทการเคลื่อนไหวย่อย เป็นพ้นจากจากส่วนราชการ เนื่องจากรายงานจะนำเงื่อนไขประเภทการเคลื่อนไหวย่อยที่เป็น ลาออก, ให้โอน, เกษียณอายุ, เสียชีวิต, ออกด้วยเหตุวินัยเท่านั้น

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
09/10/2020

N3282 - P01 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
11/08/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -P0101 ข้อมูลบุคคล ข้าราชการ ค้นหาด้วยชื่อแล้วไม่พบข้อมูล แต่ค้นหาด้วยเลขตำแหน่ง พบข้อมูล โดยการเข้าด้วย รหัส admin ส่วนในการ
เข้ารหัสตัวเอง โดยเลขบัตรประชาชน พบข้อมูลเป็นของบุคคลอื่น ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

จากการตรวจสอบสันนิษฐานว่า ตอนเพิ่มชื่อผู้ใช้งานที่เมนู C02 น่าจะเลือกชื่อเจ้าหน้าที่ท่านอื่น จึงแนะนำให้ยกเลิก ชื่อผู้ใช้งานที่มีปัญหา เเล้วทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้งานใหม่

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
17/08/2020

N3277 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
10/08/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู K08 การประเมิน KPI รายบุคคล รายละเอียด ส่วนที่ 2  2.2 สมรรถนะที่แสดงจริง ขึ้นตัว ส เป็นสีน้้าเงิน และได้ด้าเนินการแก้ไข ตามที่แจ้งแล้ว
แต่หลังทำการแก้ไขกลับขึ้น   เป็นไอคอนสีด้า ต้องด้าเนินการอย่างไรบ้าง

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -สัญลักษณ์  เป็นไอคอน สำหรับคลิกดูรายละเอียด ของข้อมูลของเเถวนั้นๆ ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด ทางกรมฯ ไม่ต้องดำเนินแก้ไขอะไร
เคสอ้างอิง http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3149 

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/08/2020

N3266 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
31/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ในส่วนของข้อมูลบุคคล มี จนท.ลาออกและได้บรรจุกลับ หากจะนับระยะเวลาในระบบการรับราชการ นับตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน
นับรวมตอนลาออกด้วย ทำให้อายุราชการไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องดำเนินการ แก้ไขการนับอายุราชการได้อย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นได้ส่งขั้นตอนให้ทาง E-mail แล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทัมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
31/07/2020

N3251 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
20/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู K08 รายละเอียด ส่วนที่ 2  2.2 สมรรถนะที่แสดงจริง ขึ้นตัว  ส สีน้ำเงินขึ้นมา ต้องแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นให้ อัปเดทPatch อีกครั้ง http://dpis.ocsc.go.th/Service/node/3149

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
20/07/2020

N3238 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
14/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู P0101 ข้อมูลข้าราชการ  เลือกไม่มีวุฒิที่ใช้บรรจุ ทำการค้นหา แต่ไม่มีไฟล์ Excel หรือไฟล์ CSV ให้ส่งออกข้อมูลเลย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

หากกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล(ชื่อ-นามสกุลเดิม) ปุ่มรายงานจะไม่เเสดง ระบบจะออกรายงานได้ต่อเมื่อกดปุ่มค้นข้อมูลเท่านั้น

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/07/2020

N3202 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
29/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เจ้าหน้าที่ลงรายละเอียด วันเดือนปีเกิดผิดพลาด หากจะทำการแก้ไขต้องทำที่เมนูใด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   แนะนำให้ทำการแก้ไขข้อมูลใน P0140 ประวัติการแก้ไขวันเดือนปีเกิด โดยใช้สิทธิของ Admin

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/06/2020

Pages