รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 109 - 120 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 08/06/2021
E.g., 08/06/2021
วันที่รับแจ้งsort descending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
25/11/2014 ข้อผิดพลาด P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. Download 08/12/2014 - 11:17
25/11/2014 ข้อผิดพลาด P0311 บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. Download 08/12/2014 - 10:41
25/11/2014 ข้อผิดพลาดเมนู S0101 โครงสร้างตามกฎหมาย ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. Download 08/12/2014 - 10:34
25/11/2014 P0109 ทายาท ข้อผิดพลาด/ปรับปรุง/เพิ่มเติม ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. Download 08/12/2014 - 18:22
25/11/2014 ข้อผิดพลาด P0110 การลา ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 09/12/2014 - 14:36
25/11/2014 ข้อผิดพลาด P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. Download 09/12/2014 - 15:37
26/11/2014 P0115 ประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ดำเนินการแล้ว สำนักงานอัยการสูงสุด Download 11/12/2014 - 10:54
26/11/2014 P0101 ข้อมูลบุคคลากร นำเข้าข้อมูล ดำเนินการแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา Download 11/12/2014 - 14:57
26/11/2014 A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ดำเนินการแล้ว สำนักงานจังหวัดลำปาง Download 09/12/2014 - 13:28
26/11/2014 P0101 ข้อมูลบุคคลากร นำเข้าข้อมูล ดำเนินการแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download 15/12/2014 - 13:26
27/11/2014 S0201 ตำแหน่งข้าราชการ การส่งออก Excel ดำเนินการแล้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Download 09/12/2014 - 13:11
27/11/2014 A06 สร้างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ดำเนินการแล้ว กรมพัฒนาที่ดิน Download 09/12/2014 - 18:57

Pages