รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 37 - 48 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 23/04/2021
E.g., 23/04/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
10/02/2021 N3496 - R0505 ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ดำเนินการแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน Download 10/02/2021 - 11:44
10/02/2021 N3497 - S0201 ตำแหน่งข้าราชการ ดำเนินการแล้ว กรมสรรพสามิต Download 12/02/2021 - 10:32
10/02/2021 N3498 - P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง) ดำเนินการแล้ว สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ Download 10/02/2021 - 16:24
10/02/2021 N3494 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 10/02/2021 - 10:19
09/02/2021 N3493 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ Download 09/02/2021 - 15:51
08/02/2021 N3491 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมปศุสัตว์ Download 08/02/2021 - 10:07
08/02/2021 N3492 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 08/02/2021 - 13:53
05/02/2021 N3487 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ไม่ระบุหน่วยงาน รับแจ้งผ่าน E-mail Download 05/02/2021 - 11:31
05/02/2021 N3488 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน Download 05/02/2021 - 11:34
05/02/2021 N3490 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว ไม่ระบุหน่วยงาน Download 05/02/2021 - 11:41
04/02/2021 N3485 - P0101 ข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 05/02/2021 - 11:31
04/02/2021 N3486 - C02 กลุ่มผู้ใช้งาน ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 05/02/2021 - 11:22

Pages