รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 3253 - 3264 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort descending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
24/02/2021 N3508 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 24/02/2021 - 16:38
25/02/2021 N3509 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Download 25/02/2021 - 09:36
01/03/2021 N3510 - S0102 โครงสร้างตามมอบหมายงาน ดำเนินการแล้ว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ Download 08/03/2021 - 10:13
01/03/2021 N3511 - P0601 การลา ดำเนินการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Download 19/03/2021 - 16:55
03/03/2021 N3512 - P0601 การลา ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 13/03/2021 - 10:45
05/03/2021 N3513 - P1115 นำเข้าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Download 08/03/2021 - 13:30
05/03/2021 N3514 - P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย ดำเนินการแล้ว กรมป่าไม้ Download 26/03/2021 - 14:27
08/03/2021 N3515 -S0201 ตำแหน่งข้าราชการ ดำเนินการแล้ว กรมสรรพสามิต Download 10/03/2021 - 17:24
08/03/2021 N3516 - DPIS ระบบไม่รองรับ Adobe flash player ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน Download 08/03/2021 - 16:42
09/03/2021 N3517 - K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 10/03/2021 - 14:41
09/03/2021 N3518 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 10/03/2021 - 14:50
10/03/2021 N3519 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ Download 10/03/2021 - 14:51

Pages