รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 3253 - 3264 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 23/04/2021
E.g., 23/04/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
12/09/2014 P0601 การแสดงผลข้อมูลผิดพลาด ดำเนินการแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Download 15/09/2014 - 09:56
26/08/2014 K08 เพิ่มเงื่อนไขการแสดง/ซ่อน การคัดลอกตัวชี้วัดที่เมนู C06 กำลังดำเนินการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ Download 05/09/2014 - 12:11
26/08/2014 P0119 สอบถามข้อมูล ตาย ดำเนินการแล้ว กรมประมง Download 31/03/2015 - 14:57
19/08/2014 P0129 ครอบครัว กำลังดำเนินการ สำนักงาน ปปส. Download 15/09/2014 - 13:24
18/08/2014 P0303 เพิ่มเติมวันที่ที่นำมาคำนวณ และแก้ไขการส่งออกไฟล์ผิดพลาด ดำเนินการแล้ว สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Download 15/09/2014 - 13:24
13/08/2014 P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย ติดสังกัดเดิมในส่วนของการเพิ่มรายการบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมการท่องเที่ยว Download 15/09/2014 - 13:25
08/08/2014 R0101 ตำแหน่งว่างไม่มีเงินของพนักงานราชการแสดงรายงานไม่ถูกต้อง กำลังดำเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน Download 15/09/2014 - 13:25
07/08/2014 P0311 การจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ สำหรับฐานข้อมูลที่มีมากกว่า 1 กรม ดำเนินการแล้ว สป.พลังงาน Download 15/09/2014 - 13:28
07/08/2014 P1106 การรับโอนข้อมูล ดำเนินการแล้ว สป.คมนาคม Download 15/09/2014 - 13:29
05/08/2014 K15 สมรรถนะประจำสายงาน ไม่เพิ่มตามที่มีอยู่ในเมนู M1101 ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 15/09/2014 - 13:29
31/07/2014 K08 การแก้ไขสังกัดของบุคลากร กำลังดำเนินการ สป.พม. Download 15/09/2014 - 13:24
30/07/2014 R0311 รายชื่อข้าราชการที่ออกจากราชการในปีงบประมาณ แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง กำลังดำเนินการ สำนักงาน ป.ป.ส. Download 15/09/2014 - 13:19

Pages