รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 3229 - 3240 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 08/06/2021
E.g., 08/06/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
14/10/2014 K07 มาตรฐานสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่ง เลื่อนระดับ สมรรถนะไม่เปลี่ยนตาม ดำเนินการแล้ว สคก.ส่งเสริมการลงทุน (BOI) Download 11/09/2015 - 09:30
14/10/2014 การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานระบบ ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 18/10/2014 - 19:12
13/10/2014 รายงานแบบวันลาพักผ่อน ออกรายงานผิดพลาด ดำเนินการแล้ว สำนักงานจังหวัดลำปาง Download 01/05/2015 - 10:49
10/10/2014 P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม ไม่สามารถค้นหาพนักงานราชการและลูกจ้างประจำได้ ดำเนินการแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Download 16/10/2014 - 23:28
10/10/2014 K07 มาตรฐานสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่ง เพิ่มไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานจังหวัดลำปาง Download 01/05/2015 - 10:48
10/10/2014 การเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ดำเนินการแล้ว กรมสรรพสามิต Download 16/10/2014 - 23:34
09/10/2014 แจ้งผลการใช้งาน DPIS Release 5.0.0.31 ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน Download 16/10/2014 - 19:03
09/10/2014 R0902 รายงานแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล พนักงานราชการและลูกจ้างประจำไม่มีข้อมูล ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 01/05/2015 - 10:38
09/10/2014 P0604 ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม ลูกจ้าง พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราวไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานจังหวัดลำปาง Download 01/05/2015 - 10:36
09/10/2014 การแนบไฟล์เลื่่อนเงินเดือน กำลังดำเนินการ กรมทรัพยากรธรณี Download 16/10/2014 - 19:50
09/10/2014 P0303 นับระยะเวลาไม่ถูกต้อง กำลังดำเนินการ กรมประมง Download 16/10/2014 - 19:49
08/10/2014 การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ในกรณีที่ต้องการส่งให้ทุกกลุ่ม ยกเว้นข้าราชการ ดำเนินการแล้ว กรมการปกครอง Download 16/10/2014 - 18:54

Pages