รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 25 - 36 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 23/04/2021
E.g., 23/04/2021
วันที่รับแจ้งsort ascending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
25/02/2021 N3509 - P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล ดำเนินการแล้ว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Download 25/02/2021 - 09:36
24/02/2021 N3508 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน ดำเนินการแล้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) Download 24/02/2021 - 16:38
23/02/2021 N3506 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.จันทบุรี Download 23/02/2021 - 10:08
23/02/2021 N3507 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรม Download 24/02/2021 - 09:05
22/02/2021 N3503 - Data Dictionary ดำเนินการแล้ว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Download 23/02/2021 - 09:15
22/02/2021 N3504 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.จันทบุรี Download 23/02/2021 - 09:19
22/02/2021 N3505 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.จันทบุรี Download 23/02/2021 - 09:56
17/02/2021 N3502 - P0130 ประวัติการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/มอบหมายงาน ดำเนินการแล้ว สำนักงบประมาณ Download 22/02/2021 - 11:10
16/02/2021 N3500 - Data Dictionary ดำเนินการแล้ว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) Download 16/02/2021 - 14:57
16/02/2021 N3501 - ออกรายงาน file excel แต่เป็นภาษาต่างดาว ดำเนินการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ.แพร Download 17/02/2021 - 10:49
11/02/2021 N3499 - เข้าระบบ dpis ไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติ Download 12/02/2021 - 10:29
10/02/2021 N3497 - S0201 ตำแหน่งข้าราชการ ดำเนินการแล้ว กรมสรรพสามิต Download 12/02/2021 - 10:32

Pages