รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 85 - 96 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort descending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
10/11/2014 K08 การประเมิน KPI รายบุคคล การแก้ไข ดำเนินการแล้ว กรมพัฒนาที่ดิน Download 24/11/2014 - 19:34
11/11/2014 S0202 ตำแหน่งลูกจ้างประจำ อัตราค่าจ้าง ดำเนินการแล้ว สำนักงานประกันสังคม Download 24/11/2014 - 19:39
11/11/2014 R0402 รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ ไม่แสดงชื่อหน่วยงาน ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 01/05/2015 - 10:34
11/11/2014 R0606 บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการ การออกรายงาน ดำเนินการแล้ว สำนักงานจังหวัดลำปาง Download 12/11/2014 - 11:59
12/11/2014 P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดิอน ข้อมูลไม่ปรากฎ ดำเนินการแล้ว สป.เกษตรและสหกรณ์ Download 24/08/2015 - 02:15
12/11/2014 การยกเลิกการลาในระบบ DPIS ดำเนินการแล้ว สป.กระทรวงพาณิชย์ Download 12/11/2014 - 16:00
12/11/2014 รหัสมาตรฐานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล M0703 ดำเนินการแล้ว สคก.ส่งเสริมการลงทุน (BOI) Download 24/11/2014 - 16:50
12/11/2014 P0601 การลา แบบฟอร์มสามารถแก้ไขเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้หรือไม่ ดำเนินการแล้ว กรมปศุสัตว์ Download 01/05/2015 - 10:34
13/11/2014 การค้นหาข้อมูล ดำเนินการแล้ว กรมที่ดิน Download 23/11/2014 - 15:05
13/11/2014 P0101 ข้อมูลบุคคลากร เปลี่ยนภาพถ่าย ดำเนินการแล้ว กรมบังคับคดี Download 24/11/2014 - 11:07
13/11/2014 คู่มือการใช้งานระบบ DPIS ดำเนินการแล้ว กรมป่าไม้ Download 13/11/2014 - 11:38
17/11/2014 โปรแกรมรองรับ Window server 2008 หรือไม่ และ session เต็ม ดำเนินการแล้ว สำนักงานศาลปกครอง Download 25/11/2014 - 10:24

Pages