รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 73 - 84 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort descending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
04/11/2014 P08 ฝึกอบรม ค้นหาด้วย ปี พ.ศ. ไม่พบข้อมูล ดำเนินการแล้ว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Download 29/09/2016 - 21:46
04/11/2014 R0606 บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการ การออกรายงาน ดำเนินการแล้ว สำนักงานประกันสังคม Download 13/11/2014 - 14:40
05/11/2014 S0102 โครงสร้างตามมอบหมายงาน เพิ่มไม่ได้ ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า Download 01/05/2015 - 10:45
06/11/2014 P0101 ข้อมูลบุคคลากร วันเข้าสู่ระดับปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว สคก.ส่งเสริมการลงทุน(BOI) Download 25/11/2014 - 10:29
06/11/2014 P04 เงินเดือน การพิมพ์รายงาน ดำเนินการแล้ว กรมควบคุมโรค Download 10/11/2014 - 19:15
06/11/2014 P0101 ข้อมูลบุคลากร ออกรายงาน ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และรูปถ่าย ดำเนินการแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download 01/05/2015 - 10:43
07/11/2014 R0402 รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ การออกรายงาน ดำเนินการแล้ว กรมประชาสัมพันธ์ Download 10/11/2014 - 19:55
07/11/2014 R0402 รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ ออกรายงาน เพิ่มกลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการแล้ว กรมประชาสัมพันธ์ Download 01/05/2015 - 10:47
07/11/2014 M0305 ระดับตำแหน่ง ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อระดับตำแหน่งใหม่ ดำเนินการแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน Download 01/05/2015 - 10:42
10/11/2014 P0701 P0702 การบันทึกข้อมูลการดำเนินการทางวินัย เสนอแนะ ดำเนินการแล้ว กรมป่าไม้ Download 01/05/2015 - 10:35
10/11/2014 R0400 ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ PDF ระบบใส่วันที่ให้เองอัตโนมัติ ดำเนินการแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) Download 01/05/2015 - 10:40
10/11/2014 R0606 บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการ เสนอแนะ ดำเนินการแล้ว สำนักงานประกันสังคม Download 01/05/2015 - 10:39

Pages