รายการให้คำปรึกษา

แสดงผลรายการที่ 25 - 36 จากทั้งหมด 3278 รายการ
E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
วันที่รับแจ้งsort descending ปัญหา/ข้อเสนอแนะ สถานะ หน่วยงาน ไฟล์ปรับปรุง ปรับปรุงล่าสุด
26/08/2014 K08 เพิ่มเงื่อนไขการแสดง/ซ่อน การคัดลอกตัวชี้วัดที่เมนู C06 กำลังดำเนินการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ Download 05/09/2014 - 12:11
12/09/2014 P0601 การแสดงผลข้อมูลผิดพลาด ดำเนินการแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Download 15/09/2014 - 09:56
24/09/2014 K08 แบบฟอร์ม ในส่วนของตำแหน่งแสดงไม่ถูกต้อง ดำเนินการแล้ว สป.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download 26/09/2014 - 11:59
30/09/2014 S0101 โครงสร้างตามกฎหมาย ไม่สามารถเลือกข้อมูลจากข้อมูลหลักได้ ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 30/09/2014 - 16:15
30/09/2014 แก้ไขปัญหาโปรแกรมการบริหารวงเงินฯ พนักงานราชการ ดำเนินการแล้ว กรมป่าไม้ Download 01/10/2014 - 13:27
30/09/2014 การขึ้นบรรทัดใหม่ของ PDF ในรายงาน K08 กำลังดำเนินการ สำนักงาน ก.พ. Download 30/09/2014 - 10:36
01/10/2014 P0502 บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากส่วนราชการ เลือกประกาศเกษียณไม่ได้ ดำเนินการแล้ว สป.พม. Download 01/05/2015 - 10:32
01/10/2014 P1114 การนำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดิอน ข้อมูลย่อย ดำเนินการแล้ว กรมปศุสัตว์ Download 24/08/2015 - 02:13
01/10/2014 ตรวจสอบคะแนนการประเมินผล K08 ดำเนินการแล้ว สป.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download 09/10/2014 - 14:15
02/10/2014 รายงานวันลา R0707 ข้อมูลไม่ครบ ดำเนินการแล้ว สำนักงานจังหวัดลำปาง Download 01/05/2015 - 10:31
07/10/2014 R0499 รายงานพัฒนาข้าราชการ เพิ่มโปรแกรมให้ดึงข้อมูลเฉพาะบุคลากรที่มีสถานภาพปกติ ดำเนินการแล้ว สำนักงาน ก.พ. Download 01/05/2015 - 10:30
08/10/2014 การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ในกรณีที่ต้องการส่งให้ทุกกลุ่ม ยกเว้นข้าราชการ ดำเนินการแล้ว กรมการปกครอง Download 16/10/2014 - 18:54

Pages