N789 - ขอไฟล์อัพเวอร์ชั่น DPIS 5.1.0.0 และ วิธีการ Back Up ข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
27/11/2015
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.43
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

               -  ขอไฟล์อัพเดท DPIS V.5.1.0.0  กับ วิธีการ Back Up ข้อมูล ค่ะ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

               - ทำการส่งไฟล์อัพเดท DPIS V.5.1.0.0 และ วิธีการ Back Up ข้อมูลให้ทางอีเมลแล้วค่ะ 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
27/11/2015