ชุดติดตั้ง DPIS5.0 for WAMP Server

วันที่รับแจ้ง: 
21/07/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

ชุดติดตั้ง DPIS5.0 for WAMP Server

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1. ไฟล์ติดตั้ง
สำหรับ Windows 32Bit
สำหรับ Windows 64Bit

2. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการติดตั้งและกู้คืนระบบ DPIS

3. ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทโปรแกรม DPIS5 Release ปัจจุบันได้ที่ http://dpis.ocsc.go.th/Service/downloads

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/07/2014