P0601 การแสดงผลข้อมูลผิดพลาด

วันที่รับแจ้ง: 
12/09/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.30a
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

การลา P0601  การลา ลอง ทดสอบลาป่วยวันที่ 01/09/57 ปรากฏว่า ปีงบประมาณระบบให้เป็นปี 2558 ซึ่งควรเป็น 2557

สถานะการดำเนินการ: 
วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
12/09/2014
ไฟล์ปรับปรุง: