สอบถามขั้นตอนการการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลผ่านระบบ

วันที่รับแจ้ง: 
08/01/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.22
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

สอบถามขั้นตอนการจัดทำแฟ้มการประเมินรายบุคคล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ให้ดำเนินการที่เมนู K01, K02, K15, K12 และ K07 ก่อนให้ข้าราชการเข้าระบบเพื่อบันทึกตัวชี้วัดที่เมนู K08

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
15/07/2014