K08 เพิ่มเงื่อนไขการแสดง/ซ่อน การคัดลอกตัวชี้วัดที่เมนู C06

วันที่รับแจ้ง: 
26/08/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.29a
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

K08 เพิ่มเงื่อนไขการแสดง/ซ่อน การคัดลอกตัวชี้วัดที่เมนู C06

สถานะการดำเนินการ: