N3515 -S0201 ตำแหน่งข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
08/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู S0201 ออกรายงานในส่วนของ Excel ไม่ได้เลย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้ปลดล็อค excusiontime และส่งไฟล์ให้ทางอีเมล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/03/2021