N3514 - P0304 บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย

วันที่รับแจ้ง: 
05/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -กรมฯ ได้จัดทำคำสั่งย้ายตามขั้นตอนในระบบ และเมื่อทำการยืนยันคำสั่งแล้ว ปรากฎว่าข้อมูลบางคนไปปรากฎในการประวัติเงินเดือน ซึ่งเป็น
เงินเดือนไม่ตรงกับปัจจุบัน ทำให้การดึงรายงานข้อมูลบุคคลเพื่อเตรียมการจัดทำวงเงินการเลื่อนเงินเดือนไม่ถูกต้อง 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นได้สอบถามกรม กรมเเจ้งว่าได้ทำการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดเรียบร้อยเเล้ว

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/03/2021