N3512 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
03/03/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -มีการลาในเมนู P0601การลา/สาย แต่กลับไม่มีประวัติการลาในข้อมูลบุคคล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

แนะนำให่ admin คลิกรูปดินสอที่รายการที่พบปัญหา เเล้วคลิกปุ่มแก้ไข จากนั้นให้ทำการตรวจสอบประวัติการลาอีกครั้งครับ

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/03/2021