P0303 เพิ่มเติมวันที่ที่นำมาคำนวณ และแก้ไขการส่งออกไฟล์ผิดพลาด

วันที่รับแจ้ง: 
18/08/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ประเภท: 
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0303 สอบถามข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างสมควรสับเปลี่ยน

- ขอให้เพิ่มวันที่ที่ระบบคำนวณ (เดิมเคยเห็นว่ามี แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว) อย่างเช่น อายุราชการ 2 ปี 3 เดือน ก็อยากให้ใส่ด้วยว่า 2 ปี 3 เดือน นี้คำนวณจากวันที่เท่าไหร่

- การส่งออกรายงาน ระบบแสดงผลผิด column ครับ เช่น column อายุราชการ แต่ระบบนำค่าของจำนวนวันที่อยู่ในระดับ มาใส่ให้

สถานะการดำเนินการ: 
วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/08/2014
ไฟล์ปรับปรุง: