N3497 - S0201 ตำแหน่งข้าราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
10/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.50
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู S0201 ค้นหาข้อมูลทำได้ แต่ส่งออกไฟล์ล่าช้า กรณีเลือกตำแหน่ง ในสำนัก/กอง ที่จำนวนคนน้อย ใช้เวลานานกว่าปกติที่เคยส่งออกไฟล์
และกรณีที่เลือกตำแหน่ง ในสำนัก/กอง ที่จำนวนคนมาก ใช้เวลานานจนหมด session ระบบก็จะ Logout ไปเลย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื่องได้ทำการปลดล็อค Excutiontime ให้เป็น Unlimited เเละส่งไฟล์ให้ทางอีเมล พร้อมรอติดตามผล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/02/2021