N3492 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
08/02/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู P0203 พนักงานราชการ เนื่องจากเจ้าหนาที่ลงข้อมูลเลือกประเภทบุคลากรไม่ถูกต้อง มีวิธีหรือขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นได้ส่งสคริปและวิธีการใช้งานให้ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/02/2021