N3470 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
25/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เจ้าหน้าที่ได้ทำรายการที่เมนู P0203 รับโอน นางนงนุช วันทีรับโอน 01/02/2564 แต่เมื่อทำการยืนยัน กลับเป็น 24/06/2534 จะขอวิธีการแก้ไขบัญชีแนบท้ายที่ยืนยันแล้ว

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ได้จัดทำสคริปแก้ไขเเฟ้มคำสั้ง ส่งให้ทางอีเมลเรียบร้อยเเล้ว

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
25/01/2021