N3468 - K01 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
21/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู k01 ไม่สามารถลบตัวชี้วัดสร้างขึ้นมาได้ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -ตรววจสอบข้อมูลแล้วพบว่า มีอักขระพิเศษรวมอยู่ด้วย จึงแนะนำให้ลบออก แล้วดำเนินการใหม่อีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
21/01/2021