N3466 - P1120 นำเข้าข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี (กรมบัญชีกลาง)

วันที่รับแจ้ง: 
19/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P1120 นำเข้าข้อมูลหนังสือรับรองหักภาษีไม่ได้ 

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นตรวจสอบไฟล์นำเข้าของกรมข้อมูลถูกขั้นด้วย | จึงแนะนำให้เปลี่ยนเป็น $ 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/01/2021