N3465 - K17 แบบการมอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
19/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ส่งออกข้อมูลด้วย Excel ที่เมนู K17 ไม่แสดงข้อมูลบางรายงาน ทั้งที่ในระบบมีข้อมูลอยู่แล้วต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นสตรวจสอบเเล้วไม่พบปัญหาตามที่กรมแจ้งจึงรวบรวมไฟล์โปรแกรมให้กรม

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: