N3464 - R0403 รายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ~ เรียงตามลำดับอาวุโส

วันที่รับแจ้ง: 
19/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

1)รายงานรูปแบบPDF ช่องเครื่องราชกรณีไม่ข้อมูลเครื่องราช แต่ในรายงานเเสดงข้อความ (543) 
2)รายงานรูปแบบ Excel การเเสดงข้อมูลไม่ตรงกับหัวรายงาน เช่นช่องเครื่องราช แต่เเสดงข้อมูลเงินเดือน 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: