N3461 - P1122 รับโอนข้อมูล (SEIS)

วันที่รับแจ้ง: 
12/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ส่งออกมาจาก Seis รับเข้าที่ DPIS5 ไม่ได้ครับ ไม่มีข้อมูลเข้า รบกวนตรวจสอบให้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

    -เบื้องต้นแนะนำให้กรมรับโอนข้าข้อมูลที่เมนู P1122 รับโอนข้อมูล (SEIS) 
 -ที่ไม่พบข้อมูลเป็นไปได้ว่ากรมระบุที่อยู่ไฟล์ไม่ถูก โดยโปรแกรมจะ Default ไว้ที่ C:\dpis\personal_data_seis\ เพื่อความมั่นใจ
ไม่ต้องใสโฟสเดอร์ย่อยเอาไฟล์มาไว้ตามรูป

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
13/01/2021