N3460 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
12/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนูP0601 User ได้มีการลากิจและได้รับการอนุญาตไปแล้วแต่ไม่พบรายการการลาทุกประเภทของตนเอง พบแต่รายการของผู้ที่ยื่นมาให้ User
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบการลา 
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นเเนะนำให้ติกช่อง แสดงเฉพาะใบลาของต้นเอง เเล้วลองค้นหา 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒฯาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/01/2021