N3459 - K17 แบบการมอบหมายงาน

วันที่รับแจ้ง: 
12/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.49
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนู k17 บุคลากรที่คีย์การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและหน้าที่ให้กรอกในระบบ ผู้ใช้งานและหัวหน้าผู้มอบหมายงานไม่สามารถมองเห็นข้อมูลการมอบหมายงานที่เพิ่มเข้าไปในระบบ ซึ่งก่อนที่จะอัพ Releaseเป็นล่าสุด ผู้ใช้งานและผู้มอบหมายงานสามารถมองเห็นในระบบได้

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นสตรวจสอบเเล้วไม่พบปัญหาตามที่กรมแจ้งจึงรวบรวมไฟล์โปรแกรมให้กรม

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
19/01/2021
ไฟล์ปรับปรุง: